Take off – zwiększanie skali biznesu | KPMG | PL
close
Share with your friends

Take off – zwiększanie skali biznesu

Take off

Faza Take off – usługi KPMG dla startupów

Faza Take off – usługi KPMG dla startupów

Twój produkt/usługa jest już dostępna na rynku i masz pierwszych klientów. Teraz twoim głównym celem jest dynamiczny rozwój bazy klientów oraz wzrost generowanych przychodów. Na tym etapie startupy spotykają się z różnymi wyzwaniami: przychody przestają systematycznie rosnąć, pojawiają się niezadowoleni klienci, okazuje się, że model Twój model operacyjny wcale nie jest tak skalowalny jak zakładałeś, względnie Twój zespół nie jest w stanie sprostać stawianym zadaniom. W fazie Take off ważne jest stawianie celów i monitorowanie ich realizacji oraz stałe usprawnienia w obszarach, w których twój startup nie działa tak sprawnie jak początkowo zakładałeś. W fazie wczesnego wzrostu Twojego startupu pomożemy Ci zarówno w określaniu celów i planów działania, jak również w analizie problemów, abyś mógł szybko podejmować decyzje o usprawnieniach swojego biznesu.Usługi KPMG w fazie Take off:


Strategia rozwoju spółki

Przeanalizujemy dotychczasowe wyniki twojego startupu i ocenimy na ile rozwój Twojej działalności może być stabilny. Zastanowimy się, jaką strategię przyjąć, aby Twoje rozwiązanie było możliwie konkurencyjne i aby dodatkowe przychody rosły zdecydowanie szybciej niż koszty. To wszystko stanowić będzie dobre przygotowanie Twojego startupu do dalszego dynamicznego rozwoju i ekspansji. Pomożemy Ci również przygotować / zmodyfikować istniejący biznes plan – w formie modelu finansowego – który pomoże Ci w zidentyfikowaniu kluczowych czynników wzrostu i ryzyka związanego z dalszą działalnością Twojego startupu oraz pozwoli ocenić wysokość zapotrzebowania na zewnętrzny kapitał oraz kluczowe daty, kiedy będziesz go potrzebował.

Ekspansja produktowa i geograficzna

W zależności od tego, czy Twój produkt jest obecny tylko na ograniczonym geograficznie rynku, czy dostępny w całej Polsce, a nawet zagranicą, wspólnie przeanalizujemy szanse i wyzwania, jakie stwarza wejście na nowe rynki. Następnie pomożemy Ci przygotować odpowiednią strategię wprowadzenia nowego produktu lub istniejącego rozwiązania na nowe rynki, mając na uwadze specyfikę ekspansji geograficznej, ewentualne różnice biznesowe, kulturowe, czy językowe i analizując co można byłoby zmodyfikować aby zwiększyć przychody jednocześnie efektywnie zarządzając kosztami marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Strategia i zarządzanie sprzedażą

Wiemy, że nie ma prawdziwego, stabilnego rozwoju bez sprawnie funkcjonującej sprzedaży. Pomożemy Ci w określeniu strategii sprzedażowej oraz w zaprojektowaniu i wdrożeniu optymalnego modelu zarządzania sprzedażą.

Strategia podatkowa

Tematem strategii podatkowej warto zająć się już na tym etapie. Sprawdzimy jak osiągnąć większą efektywność podatkową z wykorzystaniem krajowych przepisów podatkowych, tak aby dzięki odpowiedniemu planowaniu podatkowemu budować przewagę konkurencyjną.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Czy zastanawiałeś się już nad poziomem bezpieczeństwa swojego startupu i ochrony danych stanowiących zasoby firmy i jej klientów? Polskie firmy na ogół nie myślą o cyber bezpieczeństwie i często pomijają ryzyko utraty danych lub ataku hackerów i uświadamiają sobie o tym dopiero w momencie, gdy szkoda zostanie wyrządzona. Pomożemy Wam w analizie metod ochrony danych Waszej firmy, w tym danych Waszych klientów i wskażemy optymalny sposób zmierzenia się z tym ryzykiem.

System opcji pracowniczych

Opcje pracownicze stanowią istotny element zachęty dla pozyskania kluczowych menedżerów. Pomożemy Ci zaprojektować system, który zachęci Twoich pracowników do wspólnego budowania wartości spółki.

Pozyskiwanie finansowania

Na etapie Take off pozyskiwanie finansowania prywatnego różni się od tego, jak wygląda to w fazie Start-up. Inwestorzy mogą wejść z większym kapitałem i jednocześnie mają większe oczekiwania – w tym miejscu Twoja wiara, wizja i zapał nie mają już aż takiego znaczenia, jak dotychczasowe wyniki Twojego startupu. W kompleksowy sposób przygotujemy Cię do rozmów z inwestorami, pomagając w wycenie Twojego biznesu, jak również przygotowując do negocjacji.

Fuzje i przejęcia

Nasza wiedza i doświadczenie w obszarze transakcji, pozwoli Ci skutecznie przejąć inne spółki, względnie dokonać fuzji z innymi podmiotami. Nasi specjaliści mają doświadczenie w kompleksowej realizacji takich transakcji – ich przygotowaniu, poszukiwaniu partnerów, prowadzeniu negocjacji, czy też „prześwietlaniu” partnerów (proces due diligence) oraz ich wycenie.

Pozyskiwanie talentów

To oczywiste – największą wartością każdego startupu są jego Twórcy i pracownicy. Poprzez naszą szeroką sieć kontaktów jesteśmy w stanie pomóc w pozyskaniu talentów dla Twojego startupu, które pomogą Ci w jego dalszym rozwoju.

Zachęty i ulgi podatkowe

Nasz zespół Ulg i Dotacji przedstawi, jakie formy zachęt i ulg podatkowych są dostępne dla Waszego typu działalności.

Fundusze pomocowe

Fundusze pomocowe rozumiemy nie tylko jako fundusze europejskie, ale również jako lokalne, krajowe źródła finansowania na rozwój działalności. Nasz dział Ulg i Dotacji określi dostępne dla Was źródła i pomoże w zdobyciu dofinansowania.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt