Scale up | KPMG | PL
close
Share with your friends

Scale up – usprawnianie działalności i minimalizacja ryzyka

Scale up

Scale up – usługi KPMG dla startupów

Scale up – usługi KPMG dla startupów

Twój startup ma silną pozycję i możliwe, że Twoje rozwiązania są już obecne na rynkach zagranicznych. Na tym etapie możesz mieć już pracowników, którzy pracują w różnych lokalizacjach. Inwestorzy oczekują od Ciebie dalszego systematycznego wzrostu, a klienci spodziewają się nowych innowacyjnych produktów, poprawy jakości obsługi oraz coraz niższych cen. Zebrałeś już sieć stałych klientów, która zapewnia Ci pozytywny cash-flow, model biznesowy nie wymaga już iteracji, a dodatkowe fundusze potrzebne Ci są już tylko na rozwój nowych rozwiązań i produktów oraz dalsze inwestycje.


Usługi KPMG w fazie Scale up

 

 

Optymalizacja działalności operacyjnej i rentowności (koszty, sprzedaż, marketing)

Pomożemy Ci zoptymalizować prowadzoną działalność i poprawić rentowność, dzięki czemu będziesz mógł ograniczyć zbędne wydatki.

Optymalizacja zarządzania finansowego

Pomożemy w zidentyfikowaniu i wdrożeniu rozwiązań, zapewniających poprawę zarządzania finansowego w szczególności w obszarze kontrolingu, zarządzania kosztami i gotówką.

Zarządzanie ryzykiem

KPMG dysponuje dedykowanym zespołem, który przeanalizuje rodzaje ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność Twojego startupu i opracuje działania mające na celu ich wyeliminowanie lub ograniczenie.

Rozwój i optymalizacja IT

Po etapie szybkiego rozwoju od strony biznesowej i technicznej pora na dokonanie przeglądu stosowanych rozwiązań IT i ich optymalizację. KPMG pomoże Ci w określeniu jak powinien wyglądać dalszy rozwój systemów IT w działalności Twojego startupu.

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

Kancelaria Prawna KPMG wesprze Cię w identyfikacji wypracowanej w firmie własności intelektualnej i przemysłowej oraz w procesie uzyskania odpowiedniej ochrony prawnej i wykorzystania jej wartości ekonomicznej i marketingowej.

Efektywność podatkowa

Sprawdzimy, czy istnieje możliwość zgodnego z obowiązującymi przepisami podatkowymi ograniczenia płaconych przez Twój startup podatków (szczególnie jeśli na poprzednich etapach rozwoju nie została określona strategia podatkowa). Brak strategii podatkowej może obniżać rentowność prowadzonej działalności lub negatywnie wpływać na płynność finansową.

Fuzje i przejęcia

Nasza wiedza i doświadczenie w obszarze transakcji, pozwoli Ci skutecznie przejąć inne spółki, względnie dokonać fuzji z innymi graczami. Nasi specjaliści mają doświadczenie w kompleksowej realizacji takich transakcji – ich przygotowaniu, poszukiwaniu partnerów, prowadzeniu negocjacji, czy też „prześwietlaniu” partnerów (proces due diligence) oraz ich wycenie.
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt