Harmonogram warsztatów KPMG Startup Academy | KPMG | PL
close
Share with your friends

Harmonogram warsztatów KPMG Startup Academy

Harmonogram warsztatów KPMG Startup Academy

KPMG rozpoczyna cykl inspirujących warsztatów przeznaczonych dla startupów i osób mających innowacyjne pomysły.

Warsztaty przeznaczone dla startupów i osób mających innowacyjne pomysły.

I. Od pomysłu do strategii finansowania

1. Oczekiwania inwestorów / Czego oczekują od Ciebie inwestorzy? / (Jerzy Kalinowski) – 25 październik 2016

Jeśli chcesz pozyskać finansowanie na rozwój swojego startupu, konieczne jest zrozumienie kim są potencjalni inwestorzy, jakie są ich cele biznesowe, w jaki sposób oceniają projekty oraz jak podejmują decyzje inwestycyjne. Skupimy się przede wszystkim na inwestorach typu Venture Capital oraz Aniołach Biznesu, starając się omówić z Tobą kluczowe cechy obu grup w taki sposób, abyś zrozumiał jak z nimi pracować. Dodatkowo przedstawimy Ci inne korzyści, jakie może Ci dać współpraca z ‘inteligentnym’ inwestorem.

2. Pozyskiwanie dotacji i ulg podatkowych na rozwój Twojego startupu (Kiejstut Żagun) – 7 listopada 2016

Młode, rozwijające się firmy mogą skorzystać z dotacji i ulg podatkowych przeznaczonych na rozwój firm. Prawidłowe zrozumienie, jakie źródła zewnętrznego finansowania są dostępne, z których Ty mógłbyś skorzystać jest kluczowe, dlatego też przedstawimy Ci kompleksowe streszczenie rodzajów finansowania publicznego, dostępnych źródeł oraz pokażemy jak przygotować aplikację konkursową celem maksymalizacji szansy na sukces.

3. Ile jest wart Twój startup? (Tomasz Regulski, Jacek Komór) – 5 grudnia 2016

Omawiając warunki inwestycyjne, kluczowym pytaniem jest zawsze to, ile jest wart Twój startup. Dlatego tak istotne jest zrozumienie sposobów wyceny przedsiębiorstwa. Nasz wyspecjalizowany zespół ds. wycen dostarczy Ci praktycznych narzędzi i wiedzy potrzebnej do wyboru właściwej metody wyceny oraz ustalenia wartości firmy na wczesnym etapie jej rozwoju. Dowiesz się, w jaki sposób korzystać z modelu DCF i mnożników rynkowych dla startupów oraz w jaki sposób przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa, które nie generuje żadnych przychodów. Nasz warsztat będzie ilustrowany praktycznymi przykładami oraz danymi rynkowymi dotyczącymi spodziewanych przez inwestorów zwrotów z inwestycji czy też wpływu kluczowych pracowników na wartość przedsiębiorstwa.

4. Jak przygotować i przedstawić biznes plan inwestorom (Piotr Michniak, Patrick Kaminski) – 16 stycznia 2016

Sam pomysł to zazwyczaj za mało, aby uzyskać wystarczającą ilość pieniędzy na rozwój startupu. Inwestorzy są zainteresowani sposobem, w jaki mogą zarobić inwestując w Twoją firmę (projekt). Dlatego też musisz umieć wykazać, że jesteś nie tylko osobą kreatywną, ale również wiesz, w jaki sposób rozwinąć i skomercjalizować swój produkt, jak rozwijać się na rynku docelowym, w jaki sposób zarządzać wzrostem startupu, pokazując tym samym, że rozumiesz związane z Twoimi planami ryzyko. W trakcie tego spotkania omówimy najważniejsze elementy biznesplanu dla startupów oraz damy Ci wskazówki, w jaki sposób go zaprezentować.

II. Dynamiczny wzrost

5. Zarządzanie finansami jako metoda zarządzania ryzykiem – styczeń 2017

6. Zarządzanie podatkowe i efektywność podatkowa w startupie – styczeń 2017

7. Efektywne zarządzanie zespołem w startupie – luty 2017

8. Współpraca z inwestorami (luty 2016)

III. Ochrona startupu

9. Od pomysłu do patentu: jak ochronić pomysł biznesowy? – marzec 2017

10. Cyberbezpieczeństwo – ochrona danych, własności intelektualnej i marki – marzec 2017

IV. Przygotowanie do exitu (wyjścia kapitałowego)

11. Wyjście kapitałowe lub dokapitalizowanie Twojego biznesu – kwiecień 2017

12. Jak przygotować startup do exitu? (wyjścia kapitałowego) – kwiecień 2017

13. Jak zarządzać procesem exitu? – maj 2017
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij