Zwiększenie efektywności rozliczeń podatku VAT | KPMG | PL

Zwiększenie efektywności rozliczeń podatku VAT

Zwiększenie efektywności rozliczeń podatku VAT

Zwiększenie efektywności rozliczeń podatku VAT

Zwiększenie efektywności rozliczeń podatku VAT

Celem zwiększenia efektywności rozliczeń podatku VAT opracowaliśmy trzy grupy produktów:

  • Opportunity reviews” – przegląd rozliczeń podatku VAT oparty na poszukiwaniu wszelkich dostępnych możliwości optymalizacyjnych,
  • Cash flow reviews” – przegląd systemu rozliczenia podatku pod kątem oszczędności w zakresie przepływu środków pieniężnych,
  • VAT optimisation review” – specjalistyczny przegląd baz danych pod kątem optymalizacji rozliczania i obiegu faktur.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt