Strukturyzacja działalności międzynarodowej | KPMG | PL
close
Share with your friends

Strukturyzacja działalności międzynarodowej

Strukturyzacja działalności międzynarodowej

Analiza bieżących struktur podatkowych, doradztwo i wsparcie w procesach restrukturyzacji międzynarodowych.

Analiza bieżących struktur podatkowych, doradztwo i wsparcie w procesach restrukturyzacji.

W celu zapewnienia efektywności podatkowej oraz sprawnej koordynacji skutków podatkowych międzynarodowych transakcji, zespół Podatków Międzynarodowych oferuje swoim Klientom m.in. następujące usługi:

  • analiza podatkowa sposobów finansowania działalności, usług zarządczych, wsparcia technicznego i marketingowego, przekazania znaków towarowych, patentów oraz wiedzy,
  • opodatkowanie działalności prowadzonej na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne (opodatkowanie tzw. zakładów, dochodów z nieruchomości, dochodów ze zbycia udziałów lub akcji),
  • doradztwo i pomoc przy polskich inwestycjach za granicą (zakładanie spółek i oddziałów, nabywanie nieruchomości, finansowanie działalności itp.),
  • doradztwo w zakresie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC),
  • planowanie podatkowe z uwzględnieniem innych jurysdykcji podatkowych oraz przy zastosowaniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • wybór optymalnej formy działalności przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce (spółki kapitałowe, spółki osobowe, oddziały, przedstawicielstwa).

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt