Stosowanie prawa unijnego oraz UPO | KPMG | PL
close
Share with your friends

Stosowanie prawa unijnego oraz UPO

Stosowanie prawa unijnego oraz UPO

Reprezentowanie podatników w postępowaniach podatkowych dotyczących stwierdzenia nadpłat w WHT pobranym od dywidend, odsetek, należności licencyjnych.

Obsługa postępowań podatkowych dotyczących stwierdzenia nadpłat.

Nierezydenci, którzy uzyskują przychody od polskich rezydentów, w szczególności z tytułu dywidend, odsetek lub należności licencyjnych, otrzymują należne wypłaty z potrąceniem przez płatnika kwoty WHT. Wielokrotnie zdarza się, że płatnik pobiera podatek, choć w świetle przepisów prawa unijnego lub UPO nie jest do tego zobowiązany lub pobiera podatek z zastosowaniem niewłaściwej stawki.

Odpowiadając na tego rodzaju sytuacje, Zespół Podatków Międzynarodowych oferuje swoim Klientom następujące usługi:

  • analiza możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania w stosunku do zagranicznych funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych, w szczególności w świetle orzecznictwa TSUE (tzw. wnioski „Aberdeen / Fokus Bank”),
  • rozpoznawanie kosztów uzyskania przychodów przy wypłatach odsetek / należności licencyjnych do zagranicznych odbiorców (na bazie netto – tzw. wnioski „Net Taxation”),
  • analiza możliwości zastosowania wobec danego podatnika zwolnienia z opodatkowania lub preferencyjnej stawki podatku wynikającej z UPO,
  • identyfikowanie nadpłat w podatku u źródła wynikających z braku zgodności polskich przepisów z przepisami unijnymi, niewłaściwego zastosowania UPO lub braku posiadania dokumentów wymaganych przez płatnika, by zastosować zwolnienie lub preferencyjne stawki,
  • składania wniosków o nadpłatę i reprezentowanie podatników w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnym.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt