Doradztwo w zakresie BEPS | KPMG | PL
close
Share with your friends

Doradztwo w zakresie BEPS

Doradztwo w zakresie BEPS

Polski Rząd podjął szereg działań, które mają na celu przeciwdziałanie zjawisku BEPS (unikaniu opodatkowania).

Polski Rząd podjął szereg działań, które mają na celu przeciwdziałanie zjawisku BEPS.

W rezultacie, polskie organy podatkowe dysponują coraz większą ilością środków umożliwiających wnikliwe badanie kwestii związanych z opodatkowaniem międzynarodowych transakcji.

W odpowiedzi na działania organów podatkowych w zakresie BEPS zespół Podatków Międzynarodowych oferuje swoim Klientom następujące usługi:

  • przegląd obecnych i planowanych struktur podatkowych/restrukturyzacji w celu identyfikacji potencjalnych obszarów ryzyka pod kątem działań BEPS (stworzona w tym celu specjalistyczna usługa Termometr BEPS) (link do Termometr BEPS tutaj),
  • zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych jak i planowanych transakcji powodujących skutki podatkowe w różnych jurysdykcjach podatkowych,
  • zapewnienie transparentności działań przy wykorzystaniu w działalności gospodarczej grupowych znaków towarowych (albo innej własności intelektualnej) zlokalizowanych w kraju jak i za granicą,
  • analiza finansowania grupowego oraz przepływów pieniężnych dokonywanych w ramach Grupy,
  • analiza sytuacji spółek zlokalizowanych w krajach stosujących niskie stawki podatku dochodowego.

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt