Planowanie podatkowe | KPMG | PL

Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe

KPMG oferuje usługi, których celem jest przede wszystkim efektywne opodatkowanie transakcji, majątku oraz bieżącej działalności.

Naszym celem jest efektywne opodatkowanie transakcji, majątku oraz bieżącej działalności.

W ramach działań z zakresu optymalizacji podatkowej KPMG oferuje usługi, których celem jest przede wszystkim efektywne opodatkowanie transakcji, majątku oraz bieżącej działalności.

Naszym klientom oferujemy pomoc m.in. w zakresie:

  • projektowania optymalnych struktur wynagradzania pracowników i członków zarządu (w szczególności w obszarze dotyczącym obciążeń w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w wysokości płaconych składek ZUS, zarówno dla rezydentów polskich jak i dla cudzoziemców),
  • przygotowywania rozwiązań w zakresie dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników (samochody służbowe, telefony komórkowe, ubezpieczenia emerytalne, opieka medyczna, sport i rekreacja itp.),
  • przygotowywania oraz wdrożenia pracowniczych programów nabywania akcji (SOP, SAR, RSU itp.) i innych systemów motywacyjnych (w tym programów opartych na pochodnych instrumentach finansowych),
  • konstruowania struktur i transakcji umożliwiających najbardziej optymalne kształtowanie obciążeń podatkowych ponoszonych przez polskich przedsiębiorców (zbycie udziałów, sprzedaż przedsiębiorstwa, struktury holdingowe, kraje o przyjaznym systemie podatkowym).

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt