Reasekuracja | KPMG | PL

Reasekuracja

Reasekuracja

Dobrze zaprojektowany program reasekuracyjny zwiększa efektywność zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym

Program reasekuracyjny może zwiększać efektywność zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym

Dobrze zaprojektowany program reasekuracyjny zwiększa efektywność zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym (w tym w zakresie wpływu na obecne i przyszłe wymogi kapitałowe) przy jednoczesnym utrzymaniu racjonalnego poziomu kosztów.

Nasze usługi w obszarze reasekuracji obejmują:

  • przegląd strategii reasekuracyjnej, 
  • modelowanie i optymalizacja reasekuracji.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt