Usługi aktuarialne | KPMG | PL

Usługi aktuarialne

Usługi aktuarialne

Zespół doświadczonych aktuariuszy łączy wiedzę ekspercką z wieloletnią praktyką w branży ubezpieczeniowej oraz w doradztwie

Wiedza ekspercka i wieloletnia praktyka w branży ubezpieczeniowej oraz w doradztwie

Usługi aktuarialne KPMG w Polsce świadczone są przez zespół doświadczonych aktuariuszy łączących wiedzę ekspercką z wieloletnią praktyką w branży ubezpieczeniowej oraz w doradztwie. Dostarczane rozwiązania spełniają zarówno najlepsze praktyki branżowe jak i dynamicznie zmieniające się wymogi regulacyjne.

Działamy w ramach zintegrowanego zespołu CEE Risk &Actuarial Services. Posiadamy dostęp do wiedzy i doświadczenia międzynarodowej sieci biur KPMG łącząc znajomość rynku lokalnego z międzynarodowym doświadczeniem.  

Celem naszych projektów jest dostarczenie optymalnych rozwiązań biznesowych zapewniających przewagę konkurencyjną oraz podstawy do lepszego podejmowania decyzji biznesowych jak również efektywne spełnienie wymogów regulacyjnych.

Nasze usługi aktuarialne obejmują:

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Zespół doradztwa rachunkowego KPMG to rofesjonaliści posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Większość z członków naszego zespołu posiada uprawnienia biegłego rewidenta i/lub ACCA.

 
Więcej

Kontakt

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zespół audytu instytucji finansowych ściśle współpracuje z ekspertami z grupy zarządzania ryzykiem finansowym w dziedzinie instrumentów finansowych, wymogów kapitałowych oraz zarządzania ryzykiem.

 
Więcej

Doradztwo w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

Zespół doradztwa rachunkowego KPMG to rofesjonaliści posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Większość z członków naszego zespołu posiada uprawnienia biegłego rewidenta i/lub ACCA.

 
Więcej

Instytut Komitetów Audytu

Celem Instytutu jest dostarczanie członkom Komitetów i Rad Nadzorczych praktycznych wskazówek i spostrzeżeń, a także stwarzanie możliwości wymiany poglądów ukierunkowanych na wzmacnianie nadzoru nad sprawozdawczością finansową i jakością badania sprawozdania finansowego

 
Więcej