Instytut Komitetów Audytu (ACI) | KPMG | PL

Instytut Komitetów Audytu (ACI)

Instytut Komitetów Audytu (ACI)

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 15 lat

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 15 lat

Instytut Komitetów Audytu

Ruszyło kolejne badanie Instytutu Komitetów Audytu ACI Pulse Survey 2017!

W tym badaniu przyglądamy się procesowi oceny kultury organizacji.

Kultura organizacji staje się coraz istotniejszym zagadnieniem na agendzie inwestorów, pracowników, klientów i regulatorów – jest kluczowa do wypracowania reputacji, utrzymania zgodności działania organizacji z prawem i regulacjami oraz długoterminowej działalności spółki.

Do uczestnictwa w badaniu serdecznie zapraszamy członków rad nadzorczych oraz członków kierownictwa wyższego szczebla (C-level).

Ankieta jest dostępna do 15 maja 2017 r.

Dziękujemy z góry za poświęcony czas.

Wypełnij ankietę

Odpowiedzi są całkowicie anonimowe i służyć będą jedynie do przygotowania zbiorczej analizy i przedstawienia ich w zagregowanej postaci w raporcie.

___________________________________________________________

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 15 lat a jego celem jest dostarczanie członkom Komitetów i Rad Nadzorczych w różnych krajach praktycznych wskazówek i spostrzeżeń, a także stwarzanie możliwości wymiany  poglądów ukierunkowanych na wzmacnianie nadzoru nad sprawozdawczością finansową i jakością badania sprawozdania finansowego oraz odnoszących się do zagadnień, które w dzisiejszym świecie stanowią największe wyzwania dla organów nadzorujących w spółkach. 

Gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat działania Instytutu Komitetów Audytu KPMG, prosimy o kontakt z Moniką Bartoszewicz, Stacy Ligas, Zbigniewem Liberą lub z odpowiednim partnerem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego.

Zapraszamy do odwiedzenia globalnej stronie internetowej Instytutu Komitetów Audytu KPMG.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt