Ocena funkcji audytu wewnętrznego | KPMG | PL

Ocena funkcji audytu wewnętrznego

Ocena funkcji audytu wewnętrznego

Ocena funkcji audytu wewnętrznego to niezależna weryfikacja funkcjonowania audytu wewnętrznego.

Ocena funkcji audytu wewnętrznego to weryfikacja funkcjonowania audytu wewnętrznego.

W trakcie analizy stosujemy narzędzie opracowane przez KPMG – K’SPRint (KPMG Strategic Performance Review of Internal Audit) – wykorzystujące standardowe procedury, pozwalające nie tylko ocenić funkcjonowanie audytu wewnętrznego w spółce, ale również porównać wyniki analizy do innych podobnych przedsiębiorstw w regionie oraz globalnie.

Metodyka K'SPRint jest zgodna z Międzynarodowymi Standardami audytu wewnętrznego i pozwala i przeprowadzenie przeglądu funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami standardu 1312 IIA, co również wpisuje się w wymogi KNF zawarte w Rekomendacji H.

Metodyka KPMG została opracowana przez międzynarodowy zespół specjalistów KPMG. Została ona dostosowana do polskich realiów i wymogów przez nasz lokalny zespół audytu wewnętrznego KPMG. Punktem wyjścia w projektach tego typu są dane uzyskane z dialogu z członkami Komitetu Audytu, zarządu, kierownictwa spółki oraz z Audytem wewnętrznym.

 

Analiza, którą przeprowadzamy obejmuje trzy główne obszary:

 • pozycjonowanie oraz integrację wewnątrz organizacji funkcji audytu wewnętrznego,
 • zasoby ludzkie i narzędzia w audycie wewnętrznym,
 • procedury i procesy audytu wewnętrznego.

Na podstawie wiedzy biznesowej i doświadczenia KPMG, wymagań zarządu przedsiębiorstwa oraz regulacji prawnych i nadzorczych, bieżący stan jest porównywany do wymogów standardów oraz stanu optymalnego. Na zakończenie KPMG przedstawia rekomendowane działania, które powinny zostać podjęte, aby zmniejszyć różnice pomiędzy stanem obecnym, a tym docelowym.

 

Zalety podejścia proponowanego KPMG:

 • spełnia wymogi standardu 1312 IIA oraz wytyczne zawarte w Rekomendacji H KNF,
 • uwzględnia oczekiwania Komitetów Audytu i Zarządów spółek wobec Audytu Wewnętrznego,
 • pozwala na analizę porównawczą (benchmark) w odniesieniu do standardu w podobnych przedsiębiorstwach w oparciu o raporty GAIN opracowane przez IIA na potrzeby KPMG,
 • obiektywizm i niezależność,
 • opracowanie optymalnych rekomendacji mających na celu doprowadzenie funkcji audytu wewnętrznego do poziomu docelowego.

 

Przydatne linki:

 • Audit Committee Institute,
 • Advisory Institute KPMG Shared Services and Outsourcing Institute,
 • CA/CM - Ciągły Audyt i Ciągły Monitoring,
 • ERM,
 • Zrównoważony rozwój - CC&S.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt