Modelowy przebieg projektu wdrożenia - KMonitor | KPMG | PL

Modelowy przebieg projektu wdrożenia - KMonitor krok po kroku

Modelowy przebieg projektu wdrożenia - KMonitor

Wdrożenie analityki biznesowej, począwszy od analizy potrzeb informacyjnych, identyfikacji i sprawdzenia danych po prace programistyczne i szkolenia.

Wdrożenie analityki biznesowej, począwszy od analizy potrzeb informacyjnych po szkolenia.

Masz dość wielogodzinnego poszukiwania danych, każdorazowego tworzenia analiz i podejmowania decyzji w oparciu o nieaktualne dane? KMonitor umożliwi Ci eksplorację danych w czasie rzeczywistym ze wszystkich Twoich systemów IT, a kokpity menadżerskie w nim stworzone pozwolą w jasny i czytelny sposób zrozumieć co dzieje się Twojej Organizacji.

Usługi KPMG w obszarze analityki biznesowej obejmują zarówno warstwę technologiczną jak i biznesową.

Jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa lub zrealizować samodzielnie każdy z poniższych etapów wdrożenia:

 • analiza potrzeb informacyjnych użytkowników w drodze wywiadów oraz warsztatów ( w tym przegląd procesów biznesowych pod kątem efektywności systemu kontroli wewnętrznej),
 • identyfikacja niezbędnego zakresu danych oraz systemów w których potencjalnie się znajdują w celu zaadresowania potrzeb informacyjnych użytkowników. Uzupełnieniem biznesowego zakresu niezbędnych danych jest identyfikacja wymaganych powiązań pomiędzy nimi,
 • transpozycja biznesowego zakresu danych na specyfikację techniczną zapotrzebowania na dane. Jednym z zadań realizowanych na tym etapie prac jest dostosowanie katalogu mechanizmów kontrolnych KMonitor do potrzeb informacyjnych Spółki (lub/i zaprojektowanie mechanizmów kontrolnych zgodnie z oczekiwaniami organizacji),
 • uzgodnienie oraz opracowanie procesu ekstrakcji danych z systemów źródłowych oraz ich transpozycji do zdefiniowanej struktury bazodanowej narzędzia KMonitor,
 • prace programistyczne w zakresie interfejsu ETL,
 • weryfikacja kompletności, integralności oraz poprawności dostarczonych danych w drodze wybranych testów oceniających jakość danych,
 • prace programistyczne KMonitor (budowa raportów) w zakresie specyficznych procedur analitycznych niezbędnych do realizacji danego mechanizmu kontrolnego, opracowanie ostatecznego kształtu i zakresu poszczególnych raportów w oparciu o zakres merytoryczny analizowanych danych oraz grupę odbiorców,
 • wspólne testy UAT i przeszkolenie użytkowników końcowych,
 • bieżące utrzymanie KMonitor i zarządzanie zmianą – dokonywanie modyfikacji wynikających z wdrożonych zmian w procesach (np. zmiany w workflow akceptacyjnym) lub systemach informatycznych (np. wdrożenie nowych funkcjonalności wpływających na zmiany w sposobie rejestracji transakcji biznesowych) lub rozbudowa istniejących raportów w oparciu o nowe potrzeby biznesowe.

Kluczowe zalety KMonitor:

 • szybki dostęp do intuicyjnych i interaktywnych raportów na bieżąco analizujących efektywność realizowanych procesów i mechanizmów kontroli,
 • natychmiastowa analiza przyczynowo-skutkowa do poziomu pojedynczych transakcji generujących problem; możliwość podjęcia natychmiastowych działań korygujących i usprawniających,
 • analiza całych populacji transakcji,
 • notyfikacja o odchyleniach od wartości oczekiwanych,
 • ulepszona efektywność i wydajność środowiska kontrolnego poprzez automatyzację, co daje możliwości redukcji kosztów,
 • nieograniczony zakres możliwych zastosowań (ograniczeniem są jedynie dane),
 • intuicyjny interfejs,
 • możliwość prezentacji danych pochodzących z różnych źródeł na jednym raporcie,
 • łatwość w utrzymaniu rozwiązania (Niewielkie wymogi sprzętowe oraz pełna skalowalność),
 • współpraca z wszystkimi współczesnymi źródłami danych,
 • łatwy dostęp do raportów z każdego urządzenia (w tym urządzeń mobilnych).
   

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt