KMonitor - platforma analityki biznesowej | KPMG | PL

KMonitor - Uniwersalna platforma analityki biznesowej (Business Inteligence - BI)

KMonitor - platforma analityki biznesowej

KMonitor jest narzędziem umożliwiającym bieżącą analizę dużych zbiorów danych zawartych w różnych systemach IT.

KMonitor - bieżąca analiza dużych zbiorów danych zawartych w różnych systemach IT.

KMonitor jest narzędziem analityki biznesowej umożliwiającym bieżącą analizę dużych zbiorów danych zawartych w systemach IT (np. systemy ERP, logistyczne, magazynowe, obiegu dokumentów, skanujące i OCR, HR i innych) i na ich podstawie w czasie zbliżonym do rzeczywistego monitorowanie procesów, identyfikowanie wyjątków i anomalii pojawiających się w działaniach firmy. KMonitor umożliwia analizę danych zachowując ich szczegółowość - pozwala to tworzyć zarówno raporty z informacją ogólną na temat każdego obszaru działalności z możliwością dotarcia do najdrobniejszych szczegółów.

Obecnie przedsiębiorstwa przepełnione są różnego rodzaju danymi, pochodzącymi z różnych źródeł (od danych z systemów ERP,CRM,OCR, skanujących, HR, dostępowych aż po dane z platform typu social-media). Identyfikacja i analiza tych kluczowych oraz sporządzenie na ich podstawie wartościowej i aktualnej informacji często determinuje sukces przedsiębiorstwa. Jednak dla wielu stanowi to wyzwanie.

Rezultatem jest poszukiwanie nowych sposobów dostępu do istotnych i aktualnych informacji na temat efektywności realizowanych procesów, mechanizmów kontroli, zarządzania ryzykiem, tak by była możliwa ich bieżąca ocena a w konsekwencji natychmiastowa reakcja na dostrzeżone niepokojące trendy.

W odpowiedzi na tak powstałe zapotrzebowanie stworzyliśmy narzędzie - KMonitor, które w jednym miejscu gromadzi i umożliwia analizę oraz wizualizację kluczowych danych z wielu źródeł pozwalając na szybki i łatwy dostęp do informacji zarządczych. Narzędzie w czasie zbliżonym do rzeczywistego pozwala na monitorowanie procesów, identyfikowanie wyjątków i anomalii pojawiających się w działaniach firmy.

Co oferujemy?

Nasz zespół zapewnia dostęp do szeregu umiejętności z zakresu data&analitics, IT, finansów, podatków oraz optymalizacji procesów biznesowych. Do prac możemy zaangażować specjalistów posiadających doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, optymalizacji procesów, podatków, rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz specjalistów zajmujących się analizą dużych zbiorów danych z systemów informatycznych.

Jednak to co najbardziej nas wyróżnia to praktyczne doświadczenie uzyskane podczas wdrożeń narzędzi analityki biznesowej zarówno w kraju i za granicą. Posiadamy również ponad 100 gotowych raportów zawierających automatyczne mechanizmy kontrolne oparte o analizę danych źródłowych obejmujących swym zakresem takie procesy biznesowe jak:

  • środki trwałe,
  • zapasy i logistyka,
  • księgowość i finanse,
  • zakupy,
  • sprzedaż,
  • master data management.

W ramach każdego z powyższych obszarów biznesowych KPMG zdefiniowało szereg mechanizmów kontrolnych adresujących określone potencjalne wyjątki w procesie, błędy, nadużycia czy też pozwalających monitorować efektywność przebiegu danego procesu.

Oprócz gotowych rozwiązań oferujemy możliwość zaprojektowania raportów zawierających testy, KPI i mechanizmy kontrolne skrojone „na miarę” zgodnie z oczekiwaniami konkretnej organizacji.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt