Operacyjne due diligence | KPMG | PL

Operacyjne due diligence

Operacyjne due diligence

Operacyjne due diligence skupia się przede wszystkim na kosztach operacyjnych i wydatkach inwestycyjnych.

Operacyjne due diligence skupia się na kosztach operacyjnych i wydatkach inwestycyjnych.

Nasze wsparcie w zakresie operacyjnego due diligence skupia się przede wszystkim na kosztach operacyjnych i wydatkach inwestycyjnych i obejmuje analizę efektywności operacyjnej procesów funkcjonujących w spółce będącej przedmiotem rozważanej transakcji. Głównym celem tych analiz jest identyfikacja potencjalnych usprawnień oraz oszacowanie synergii operacyjnych, które są możliwe do uzyskania w rezultacie przeprowadzenia rozważanej transakcji. Nasze rekomendacje zmierzają do eliminacji wąskich gardeł w procesach operacyjnych w celu optymalizacji wykorzystania istniejącego potencjału produkcyjnego oraz do oszacowania potencjalnych potrzeb inwestycyjnych związanych z procesami produkcyjnymi.

 

Typowe analizy wykonywane w ramach operacyjnego due diligence dotyczą następujących kwestii:

  • analizy kosztów operacyjnych oraz programów redukcji kosztów uwzględnionych w prognozach,
  • oceny możliwości operacyjnych przejmowanego podmiotu,
  • porównania wyników operacyjnych podmiotu w odniesieniu do innych spółek działających w tej samej branży,
  • identyfikacji i oszacowania korzyści wynikających z potencjalnych możliwości optymalizacyjnych oraz analizy negatywnego wpływu tzw. “wąskich gardeł”,
  • modelowania kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych przy założeniu różnych scenariuszy rozwoju.

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Kontakt

Rynkowe due diligence

Rynkowe due diligence kupia się na kwestiach krytycznych dla inwestora

 
Więcej

Pozostałe usługi na rzecz strony kupującej

Wstępna analiza nabywanego podmiotu (Pre-deal evaluation).

 
Więcej