Polityka prywatności | KPMG | PL

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnie uaktualnienie: 19 kwietnia 2016 r.

KPMG1 przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Jednym z podstawowych obowiązków KPMG jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych (określanych również jako „informacje umożliwiające identyfikację osoby”) zgromadzonych za pośrednictwem serwisów internetowych.

Gromadzimy tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające nasze serwisy internetowe, aby przekazywać im informacje i/lub dostarczać usługi, a także informacje na temat możliwości zatrudnienia. Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

 

 

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy wówczas, gdy zostaną nam one dobrowolnie przekazane przez użytkowników, np. przesłane na skrzynki kontaktowe, lub podczas rejestracji na potrzeby korzystania z wybranych usług. W niektórych przypadkach dane osobowe mogły zostać przekazane KPMG przez użytkowników wcześniej (np. w przypadku byłych pracowników). Jeżeli postanowią Państwo dokonać rejestracji i / lub podać dane osobowe na naszych stronach internetowych, KPMG będzie mogło kontaktować się z zarejestrowanymi użytkownikami, wykorzystując tym samym podane przez Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że uzyskamy od Państwa zgodę, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa. Przykładowo, jeśli wysłali nam Państwo e-mail z prośbą o informacje dotyczące KPMG, wówczas wykorzystamy Państwa adres e-mail oraz inne przesłane dane, aby spełnić Państwa prośbę. Jeśli przesyłają Państwo swój życiorys (CV) dla celów rekrutacji online na jedno ze stanowisk w KPMG, wykorzystamy przesłane informacje, aby dopasować je do określonej oferty pracy w KPMG.

W niektórych przypadkach, jeśli użytkownik zarejestrował się w celu skorzystania z wybranych usług, jego adres e-mail może być przez nas tymczasowo przechowywany aż do chwili uzyskania informacji przesłanej nam pocztą elektroniczną (wysłanej z adresu podanego podczas rejestracji w celu potwierdzenia rejestracji).

KPMG gromadzi tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji zgłoszeń osób odwiedzających nasze serwisy. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje opcjonalne, użytkownicy są o tym powiadamiani przed zebraniem takich informacji.

KPMG nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące rasy, pochodzenia, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia fizycznego lub umysłowego, życia intymnego lub karalności użytkownika. Apelujemy do użytkowników, aby kierowali się rozwagą, przekazując KPMG wrażliwe informacje i w żadnym razie nie przekazywali KPMG wrażliwych informacji, chyba że wyrażą zgodę na wykorzystywanie takich informacji przez KPMG w celu prowadzenia przez KPMG legalnej działalności oraz na powierzenie przetwarzania i przechowywanie takich danych w bazach danych KPMG. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy przekazywanie wrażliwych informacji KPMG jest lub może być wymagane w konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@kpmg.com.


1.1. Automatyczne gromadzenie danych osobowych

W niektórych przypadkach KPMG i dostawcy usług wykorzystują cookie, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność serwisów internetowych KPMG oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.


1.1.1 Adresy IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.


1.1.2 Pliki cookie

Pliki cookie są umieszczane przez nasz serwis internetowy w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszej witrynie internetowej zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów.

Na niektórych naszych stronach internetowych wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookie w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych. Drugi rodzaj plików cookie, znany także jako sesyjne pliki cookie, może być wymagany do obsługi wybranej funkcji. Pliki cookie tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór użytkownika zostanie zachowany w pliku cookie na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookie ze swojej wyszukiwarki internetowej.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. www.allaboutcookies.org.

Poniższa tabela przedstawia listę różnych rodzajów plików cookie, jakie są wykorzystywane na naszych stronach internetowych:

 

Cel Opis Rodzaj i okres przechowywania
Wydajność (np. przeglądarka internetowa użytkownika) Nasze strony internetowe zostały zbudowane w oparciu o wspólne platformy internetowe. Platformy te korzystają z wbudowanych plików cookie, które pomagają rozwiązywać problemy związane z kompatybilnością (np. poprzez identyfikację typu przeglądarki) oraz wydajnością (np. poprzez szybsze ładowanie zawartości).

Sesyjne

Usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki

Bezpieczeństwo (np. Asp.NET) Jeśli użytkownik rejestruje się, aby korzystać z części stron KPMG o ograniczonym dostępie, system sprawdza za pośrednictwem plików cookie czy urządzenie użytkownika jest bezpiecznie zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty na witrynie. Login oraz hasło są wymagane, aby uzyskać dostęp do sekcji stron KPMG o ograniczonym dostępie.

Sesyjne

Usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki

Preferencje użytkownika na stronie Pliki cookie mogą również zapamiętywać preferencje użytkownika na stronie (np. wybrany przez niego język) oraz próbować ulepszyć działanie serwisu (np. poprzez spersonalizowane powitanie lub treść). Takie działanie plików cookie dotyczy najczęściej części serwisu, do których dostęp można uzyskać po zarejestrowaniu się lub po założeniu konta.

Sesyjne

Usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki

Analityka Korzystamy z narzędzi analitycznych należących do stron trzecich, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam poprawiać jakość i treść strony kmpg.com. Zbiorcze dane statystyczne dotyczą m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do naszej witryny. Bardziej szczegółowe informacje na temat wykorzystania przez KPMG narzędzi Google Analytics znajdują się poniżej. Stałe, ale zostaną automatycznie usunięte po dwóch latach, jeśli użytkownik nie odwiedza ponownie stron kpmg.com
Informacje zwrotne od użytkowników strony

Korzystamy z należącego do strony trzeciej narzędzia, które pozwala nam na prosić określony odsetek użytkowników o udzielenie informacji zwrotnych. Pliki cookie używane są w tym przypadku po to, aby użytkownicy nie otrzymywali kilkakrotnie zaproszenia do udziału w badaniu.

Pierwszy rodzaj plików cookie (1) jest wykorzystywany, jeśli użytkownik nie otrzymał zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu. W tym przypadku pliki cookie służą do tego, aby zaproszenie nie wyświetlało się po przejściu użytkownika do kolejnej strony.

Drugi rodzaj plików cookie (2) jest stosowany w przypadku, w którym użytkownik otrzymuje zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu i służy do tego, aby zaproszenie nie wyświetlało się ponownie przez okres 90 dni.
 

1 sesyjne

Usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki

2 stałe

Usuwane automatycznie po 90 dniach albo zawierające zaproszenie do udziału w badaniu.
 

Wtyczki społecznościowe Używamy widgetów i wtyczek społecznościowych należących do stron trzecich, aby umożliwić użytkownikom dzielenie się treściami z naszych stron internetowych na platformach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Korzystanie z widgetów i wtyczek społecznościowych może powodować zapisywanie plików cookie na komputerach lub innych urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i odnotowania interakcji użytkowników na naszych stronach internetowych (np. za pomocą licznika liczby udostępnień strony), a także rejestracji informacji o aktywności użytkowników w Internecie i na naszych witrynach. Zachęcamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z treścią polityki prywatności każdego z dostawców takich usług przed rozpoczęciem korzystania z nich. Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania przez nas z widgetów i aplikacji społecznościowych znajdują się tutaj. Stałe, ale zostaną automatycznie usunięte po dwóch latach, jeśli użytkownik nie odwiedza ponownie stron kpmg.com

Poszczególne witryny KPMG mogą wykorzystywać inne narzędzia i widgety stron trzecich w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookie na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie na naszych witrynach.

Same pliki cookie nie zawierają informacji o adresie mailowym użytkownika i jego danych osobowych. Nasze raporty analityczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych stron internetowych oraz trendów wg kraju pochodzenia, a nie określania tożsamości poszczególnych użytkowników.

ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB WPROWADZENIE LOGINU W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO CZĘŚCI WITRYNY PRZEZNACZONEJ WYŁĄCZNIE DLA ZAREJESTROWANYCH UZYTKOWNIKÓW JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA UMIESZCZANIE PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIE NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA LUB URZĄDZENIU PODŁĄCZONYM DO INTERNETU.

 

1.1.3 Narzędzia Google Analytics

KMPG korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez KPMG znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

 

   1.1.4 Znaczniki nawigacyjne

Znacznik nawigacyjny jest niewielkim plikiem obrazkowym umieszczanym na stronie internetowej, który umożliwia gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer użytkownika, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, typ przeglądarki, pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych przez KPMG odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

KPMG lub dostawcy usług mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą nam usługi w zakresie rekrutacji lub marketingu, gromadzą statystyki na temat użytkowników stron lub zarządzają plikami cookie.

Użytkownik może wyłączyć znaczniki nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookie powiązanych z danym znacznikiem. Taki znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika, ale informacje gromadzone przez pliki cookie nie będą w takim przypadku rejestrowane.

Niektóre biuletyny informacyjne lub inne wiadomości przesyłane przez KPMG zawierają wbudowane linki, które umożliwiają potwierdzenie adresu e-mail odbiorców. Zgromadzone w ten sposób informacje są przez nas wykorzystywane do określenia zainteresowań użytkownika i podniesienia jakości przyszłych doświadczeń związanych z korzystaniem z naszego serwisu.
     

1.1.5 Narzędzia lokalizacyjne

KPMG może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

 

1.2 Widgety i aplikacje społecznościowe

Na stronach internetowych KPMG mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach KPMG (patrz: informacje powyżej na temat plików cookie służących do udostępniania treści na portalach społecznościowych). Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

Dodatkowo, na witrynach internetowych KPMG mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne, strony crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych KPMG mogą być udostępniane innym użytkownikom danej platformy społecznościowej (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej), nad którą mamy ograniczoną kontrolę i nie mamy jej w ogóle.


1.3 Dzieci

KPMG rozumie znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w Internecie. Serwisy KPMG nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jedną z zasad polityki KPMG w tym zakresie jest zaniechanie świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 13 roku życia, za wyjątkiem sytuacji, w których dane tego typu są częścią działań związanych z realizacją profesjonalnych usług.


2. Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych

KPMG nie udostępnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

KPMG może w określonych przypadkach udostępnić informacje na temat użytkowników firmom zewnętrznym lub dostawcom usług lub sprzedawcom działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników.

Dodatkowo, KPMG może dokonać powierzenia przetwarzania danych osobowych poza granice geograficzne i przesłać je do firm stowarzyszonych KPMG lub innych podmiotów zewnętrznych współpracujących z KPMG lub działających w naszym imieniu. KPMG może również przechowywać dane osobowe w miejscu, które podlega innej jurysdykcji niż miejsce pobytu lub siedziby określonego użytkownika. Udostępnienie danych osobowych przez użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powierzenie przetwarzania i/lub przechowywanie danych osobowych poza granicami kraju.

KPMG może udostępnić dane osobowe w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu internetowego, z którym powiązane są wspomniane dane, jak również na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. KPMG nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim, jak również nie dokonuje powierzenie przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkowników osobom trzecim, a które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.


3. Opcje

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej KPMG podawanie danych osobowych nie jest konieczne, jednakże KPMG może wymagać przesłania określonych danych, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik może zostać także zapytany przez KPMG, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określony sposób, na co dany użytkownik może wyrazić zgodę lub odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny, może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. W przypadku rezygnacji z subskrypcji, KPMG stara się niezwłocznie usunąć informacje na temat użytkownika, jednakże może okazać się, że w celu spełnienia życzenia użytkownika konieczne będzie podanie przez niego dodatkowych danych.

Jak już wspomniano wcześniej, użytkownicy mają możliwość skonfigurowania swych przeglądarek internetowych w taki sposób, by odrzucały wszystkie pliki cookie lub powiadamiały o ich instalacji. Należy jednak pamiętać, że po odrzuceniu plików cookie, niektóre elementy serwisu KPMG mogą nie działać poprawnie.


4. Dostęp

Jeśli użytkownik powierza nam swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu może je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Użytkownik może również przesłać na adres privacy@kpmg.com prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym KPMG podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

 

5. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez podmioty należące do Grupy KPMG w Polsce2

Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych przez podmioty należące do Grupy KPMG w Polsce2 w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych, subskrypcyjnych oraz innego typu formularzy oraz aplikacji webowych umieszczonych na stronach internetowych KPMG/aplikacji KPMG na urządzenia mobilne (w przypadku, gdy jeden z tych podmiotów jest administratorem danych osobowych), są podane w odpowiednich klauzulach zgody oraz klauzulach informacyjnych w ramach danego formularza lub aplikacji webowej/aplikacji na urządzenia mobilne.

Dodatkowe warunki dotyczące następujących formularzy bądź aplikacji, zostały opisane poniżej:


5.1. Formularz „Prześlij zapytanie ofertowe” (RFP)

Administratorem danych osobowych stanie się ta ze spółek z Grupy KPMG w Polsce2 , której przedmiot działalności odpowiada treści zapytania ofertowego przesłanego przy pomocy powyższego formularza i która przedstawi w tym zakresie stosowną ofertę. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zaprezentowania ww. oferty. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak może okazać się niezbędne do przesłania oferty.


5.2. Rejestracja na stronie NoPrintingDay.pl

Administratorem danych osobowych jest KPMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a. Przekazane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane w następujących celach: zgłoszenia reprezentowanej przez Panią/Pana firmy/organizacji w akcji społecznej „No printing Day” przygotowanej przez KPMG Sp. z o.o., weryfikacji skuteczności zgłoszenia (tj. uprawnień do reprezentowania firmy/organizacji) przez pracownika KPMG Sp. z o.o. lub pracownika firmy, której KPMG Sp. z o.o. zleci dokonanie tej weryfikacji, oraz w celach przesyłania materiałów marketingowych i informacji handlowych KPMG. Oferty marketingowe i informacje handlowe będą przesyłane od KPMG Sp. z o.o. oraz - za pośrednictwem KPMG Sp. z o.o. - od podmiotów należących do Grupy KPMG w Polsce2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele, o których tu mowa.

 

5.3. Rejestracja w Aplikacji KPMG Thought Leadership

Rejestrując się w Aplikacji KPMG Thought Leadership, użytkownik powinien:

  • zaakceptować niniejszą Politykę Prywatności
  • dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez KPMG Sp. z o.o. swoich danych osobowych (podanych podczas rejestracji oraz uzupełnionych samodzielnie w trakcie korzystania z Aplikacji KPMG
    Thought Leadership) w celu zaprezentowania mu oferty marketingowej podmiotów należących do Grupy KPMG w Polsce², przy czym oferty te będą przesyłane za pośrednictwem KPMG Sp. z o.o. Zgoda, o której tu mowa, obejmuje również przesyłanie ofert na podany przez użytkownika adres e-mail.

Administratorem danych osobowych jest KPMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a. Przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach: w związku z rejestracją w Aplikacji KPMG Thought Leadership, jak również w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych. Oferty marketingowe i informacje handlowe będą przesyłane od KPMG Sp. z o.o. oraz – za pośrednictwem KPMG Sp. z o.o. - od podmiotów należących do Grupy KPMG w Polsce². Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, by mogły być zrealizowane cele, o których tu mowa.
 

6. Bezpieczeństwo i integralność danych

KPMG stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki KPMG w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.


7. Odsyłacze do innych stron

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie KPMG odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe, również na serwisy innych firm stowarzyszonych z KPMG. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.


8. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

KPMG może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób KPMG chroni dane osobowe użytkowników.


9. Pytania odnośnie Polityki Prywatności i jej realizacja

KPMG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników. Jeśli mają Państwo pytania lub komentarze dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt pod adresem privacy@kpmg.com. Na podany adres można również zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zgodności z naszą Polityką Prywatności.

1 „KPMG”, „my” i „nasz” odnoszą się do KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotu prawa szwajcarskiego i/lub jednej z firm członkowskich niezależnej sieci firm KPMG stowarzyszonej z KPMG International. Spóła KPMG International nie świadczy usług na rzecz klientów.

2 W skład Grupy KPMG w Polsce wchodzą: KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o.o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a.