Polski system podatkowy oceniony dość nisko | KPMG | PL
close
Share with your friends

Polski system podatkowy po raz kolejny oceniony dość nisko

Polski system podatkowy oceniony dość nisko

Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród 169 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w VII Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG, polski system podatkowy zasługuje na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali. Aż ośmiu na dziesięciu respondentów uznało stabilność przepisów podatkowych za jego najsłabszy aspekt. Zagadnienia związane z cenami transferowymi należą do najbardziej problematycznych kwestii podatkowych, a relatywnie największą wiedzę respondenci posiadają w zakresie zmian w VAT oraz raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) – prawie połowa z nich uważa, że jest dobrze lub bardzo dobrze zaznajomiona z tymi zagadnieniami. Co ciekawe, według aż 55% badanych, raportowanie w formacie JPK będzie można wykorzystać dla potrzeb wewnętrznych analiz biznesowych. Ponad połowa respondentów twierdzi również, że zwiększenie atrakcyjności ulgi podatkowej na B+R będzie prowadzić do wzrostu nakładów polskich przedsiębiorstw na innowacje.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Brak istotnych zmian w ocenie polskiego systemu podatkowego

Średnia ocena polskiego systemu podatkowego jest podobna do tej z roku ubiegłego i wynosi 2,2 (w pięciostopniowej skali). Wynik ten jest średnią ocen poszczególnych elementów systemu, spośród których najniżej oceniona została stabilność przepisów podatkowych. Jedyną kategorią, którą respondenci ocenili tak samo jak w poprzednim roku jest częstotliwość publikowania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnych.

Po raz kolejny polski system podatkowy spotkał się z krytyczną oceną podatników. Respondenci zwrócili uwagę na zbyt częste zmiany przepisów, które w naturalny sposób komplikują prowadzenie działalności gospodarczej oraz brak możliwości na przygotowanie się do tych zmian ze względu na szybkość ich wprowadzania – mówi Rafał Szafraniec, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.

Ceny transferowe pozostają najbardziej problematycznym aspektem systemu podatkowego

Podobnie jak w poprzednich latach respondenci zadeklarowali, że najbardziej uciążliwą kwestią podatkową z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa są ceny transferowe (aż 80% ankietowanych uznało je za problematyczne lub bardzo problematyczne), jak również wymóg przygotowania dużej liczby deklaracji i informacji w ramach rozliczeń podatkowych (60%). Relatywnie najmniej kłopotliwe są funkcje płatnika z tytułu PIT i ZUS. Co piąty respondent uważa, że nie wiążą się one z komplikacjami, a dla 57% obowiązki te są tylko umiarkowanie problematyczne.

Największa znajomość zmian w VAT oraz raportowania w formacie JPK

Z perspektywy uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG znajomość zmian w VAT oraz raportowania w formacie JPK jest relatywnie wysoka – co drugi respondent określa swój stopień znajomości tych zagadnień jako dobry lub bardzo dobry. Relatywnie najmniejszą wiedzę respondenci posiadają w kwestiach nowych wymagań w ochronie danych osobowych, nowych wymogów MSSF 15, MSSF 16 i MSSF 9 oraz ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową.

Rok 2017 przynosi podatnikom nowe obowiązki informacyjne. Objęcie Jednolitym Plikiem Kontrolnym w zakresie ewidencji VAT małych i średnich firm oznacza, że organy podatkowe będą dysponowały coraz większą wiedzą o prowadzonych przez nie operacjach gospodarczych. Również nowe wymogi w zakresie cen transferowych oznaczają dużo szerszą wiedzę organów podatkowych, także na temat całej grupy kapitałowej, w której funkcjonuje dana firma.
W zakresie VAT z dniem 1 stycznia br. do ustawy został dodany rozdział, w którym określono zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego, czyli tzw. sankcji VAT. Przepisy te, pomimo że nowe, wprowadzają element znany już wcześniej w polskim porządku prawnym. Zbliżone rozwiązania w zakresie 30% sankcji obowiązywały bowiem w Polsce do 2008 r. Należy podkreślić, że nowelizacja wprowadza nowe dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% za odliczanie podatku naliczonego z tzw. „pustych faktur”
– mówi Rafał Szafraniec, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.

Raportowanie w formacie JPK przydatne dla wewnętrznych analiz biznesowych

Wyniki badania pokazują, że raportowanie w formacie JPK będzie można wykorzystać dla potrzeb wewnętrznych analiz biznesowych – tego zdania jest aż 55% uczestników Kongresu.

JPK jest zbiorem zawierającym dane na poziomie analitycznym – poszczególnych linii transakcji, co daje potencjalnie możliwość wykorzystania go do innych celów, nie tylko do wypełnienia obowiązku raportowego do Ministerstwa Finansów. Mogą to być analizy pod kątem poprawności VAT, ale także ogólniej – spójności danych w firmie z punktu widzenia podatkowego i operacyjnego. Niestety obecny format danych, a w szczególności ograniczone powiązania pomiędzy danymi zawartymi w poszczególnych strukturach ograniczają te możliwości. Sądzę jednak, że w miarę rozwoju narzędzi analitycznych Ministerstwo Finansów będzie rozwijało format i zakres danych w JPK – mówi Andrzej Tajchert, partner w zespole ds. doradztwa informatycznego w KPMG w Polsce.

Większość respondentów twierdzi również, że zwiększenie atrakcyjności ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową będzie wpływało na zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na innowacje.

Nowa ulga podatkowa na B+R to sprawdzony na świecie instrument wspierający przedsiębiorstwa w rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Korzystając z ulgi B+R, zaoszczędzone pieniądze z podatku przedsiębiorcy mogą wykorzystać np. do kolejnych projektów rozwojowych. Im większa będzie ulga tym łatwiej będzie przedsiębiorcom inwestować w rozwój technologii i produktów – mówi Kiejstut Żagun, doradca podatkowy, dyrektor i szef zespołu ds. ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

Aż 72% respondentów badania KPMG uważa, że kontrola celno-skarbowa będzie stanowić większe wyzwanie dla przedsiębiorstw niż kontrole prowadzone obecnie.

Wyłączenie możliwości wnoszenia zastrzeżeń do wyniku kontroli celno-skarbowej dotyczącej zobowiązań podatkowych, a także rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego przez organ który decyzje wydał, to zmiany które mogą uzasadniać obawy podatników, co do przebiegu procesu podatkowego. Jednocześnie brak obowiązku zawiadamiania podatnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej oznacza, że podatnicy muszą być przygotowani na kontrolę celno-skarbową każdego dnia. Wprowadzane z dniem 1 marca 2017 r. nowe zasady kontroli stanowić będą wyzwanie dla podatników – mówi Aleksander Dąbrowski, radca prawny, dyrektor w zespole ds. postępowań podatkowych i sądowych w KPMG w Polsce.

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Polski system podatkowy wg uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG” zawiera wyniki badania dotyczącego systemu podatkowego w Polsce przeprowadzonego 16 stycznia 2017 r. wśród uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, tj. przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu. Badanie miało na celu poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż z całej Polski. Na pytania odpowiedziało 169 osób.

O KONGRESIE:

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to coroczne wydarzenie, którego pomysłodawcą i organizatorem od 2011 roku jest firma audytorsko-doradcza KPMG. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, w którym biorą udział przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej i controllingu z przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie kpmg.com/pl/KongresKPMG.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij