Informacja prasowa - Property Lending Barometer 2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Banki w Polsce wciąż chętnie finansują inwestycje w sektorze nieruchomości

Informacja prasowa - Property Lending Barometer 2016

Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród blisko 100 instytucji finansowych w 21 krajach, obecne warunki finansowania na europejskich rynkach nieruchomości pozostają korzystne, pomimo nieco mniej optymistycznych nastrojów w branży. Polska jest wciąż atrakcyjnym i perspektywicznym rynkiem dla inwestorów w sektorze nieruchomości, co znajduje odzwierciedlenie w finansowaniu projektów deweloperskich. Banki w Polsce najczęściej finansują inwestycje w nieruchomości handlowe, stanowiące ponad połowę wszystkich inwestycji (1,02 miliarda euro), a także inwestycje biurowe (786 milionów euro) oraz przemysłowe (261 milionów euro).

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Finansowanie inwestycji nieruchomościowych strategicznym obszarem banków w Polsce

Pomimo sprzyjających warunków makroekonomicznych w Europie – ze średnim wzrostem PKB utrzymującym się na poziomie 2,5% – i korzystnych warunków finansowania, a także niezależnie od programu zakupu aktywów Europejskiego Banku Centralnego i niskich stóp procentowych, wartość inwestycji na europejskim rynku nieruchomości spadła o ok. 30% w pierwszej połowie 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiącym jedynie niewielki odsetek całego europejskiego wolumenu transakcji, w pierwszej połowie 2016 r. odnotowano wzrost inwestycji w nieruchomości aż o 50% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Sektor bankowy w Polsce wciąż przychylnie podchodzi do finansowania projektów w branży nieruchomości.

Polskie banki w dalszym ciągu zdecydowanie wspierają finansowanie nieruchomości. Spośród wszystkich krajów, które wzięły udział w badaniu, finansowanie nieruchomości ma strategicznie większe znaczenie tylko dla banków w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Inwestycje w naszym regionie wzrosły o 50% w pierwszej połowie tego roku. Polska jest wciąż atrakcyjnym krajem na rynku nieruchomości, przyciągając nowych inwestorów, którzy nie inwestowali wcześniej w kraju – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Co najmniej 75% respondentów z banków w Europie wskazało, że zainteresowanie finansowaniem inwestycji w nieruchomości utrzymało się na tym samym poziomie bądź wzrosło w ciągu ostatniego roku.

Dobre perspektywy rynku Europy Środkowo-Wschodniej

Na niektórych z największych rynków nieruchomości w Europie, podobnie jak w Wielkiej Brytanii i Niemczech, zaobserwowano spadek liczby transakcji w pierwszej połowie 2016 roku, podczas gdy Finlandia i Szwecja odnotowały 30-procentowy wzrost w skali roku. Rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się znacznym potencjałem do wzrostu.

Ze względu na silną konkurencję o odpowiednich kredytobiorców w Polsce, banki próbują uzyskać przewagę nie tylko dzięki marżom odsetkowym, ale także innym istotnym warunkom kredytowym, takim jak okres amortyzacji kredytu. Kredytobiorcy żądają długich okresów amortyzacji, a jednocześnie najniższej możliwej spłaty kapitału w terminie – podsumowuje Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Spośród wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Polska jest najczęściej wybieranym krajem przez inwestorów na rynku nieruchomości. Całkowity wolumen transakcji na polskim rynku nieruchomości wynosi 40% wszystkich transakcji w CEE (32% włączając Rosję), przekraczając poziom 2,07 miliardów euro. Rynek nieruchomości w Polsce znajduje się w dobrej kondycji dzięki stabilnym i korzystnym warunkom finansowania oraz dużej konkurencji między bankami.

Jak wynika z badania KPMG do najpopularniejszych klas aktywów należą: na rynkach zaklasyfikowanych na potrzeby analizy jako „dominujące” (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania) – nieruchomości biurowe i mieszkaniowe, na rynkach „ustabilizowanych” (Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Szwecja, Belgia, Holandia) – powierzchnie mieszkaniowe, a następnie biurowe i handlowe, a na pozostałych rynkach (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Węgry, Irlandia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia i Turcja) banki najchętniej finansują nieruchomości biurowe oraz mieszkaniowe. W Polsce dominują inwestycje w nieruchomości handlowe, które odpowiadają za ponad połowę wszystkich inwestycji (1,02 miliarda euro) oraz inwestycje biurowe (786 milionów euro i 38% wszystkich inwestycji) i przemysłowe (261 milionów euro).

W odniesieniu do warunków spłaty kredytów, zgodnie z raportem, różnica pomiędzy maksymalnym okresem amortyzacji kredytu oraz maksymalnym okresem na jaki kredyt może zostać udzielony jest znacznie większa w „dominujących” i „ustabilizowanych” gospodarkach (odpowiednio 17 i 16 lat) niż w pozostałych gospodarkach (4 lata).

O badaniu:

Raport pt. „Property Lending Barometer 2016” został opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez blisko 100 instytucji finansowych działających w sektorze nieruchomości w 21 krajach Europy. Przedstawiciele wiodących instytucji finansowych przedstawili podczas pogłębionych wywiadów swoje opinie na temat kluczowych kwestii związanych z kredytowaniem nieruchomości. Uwzględnione w badaniu gospodarki podzielono na kategorie: dominujące gospodarki (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania), ustabilizowane (Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Szwecja, Belgia, Holandia) i pozostałe – mniej ustabilizowane (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Węgry, Irlandia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowenia i Turcja).

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676
 

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij