Fundusze venture capital inwestują w dojrzałe spółki | KPMG | PL

Fundusze inwestycyjne typu venture capital inwestują w dojrzałe spółki

Fundusze venture capital inwestują w dojrzałe spółki

W II kwartale 2016 r. fundusze venture capital zainwestowały globalnie ok. 27,4 mld USD, a liczba przeprowadzonych transakcji wyniosła 1 886 i była mniejsza o 6% w porównaniu z I kwartałem br. W tym samym okresie w Europie liczba transakcji wzrosła do poziomu 385 transakcji (o 5%), ale jednocześnie ich całkowita wartość była o ponad 20% niższa niż w poprzednim kwartale. Utrzymuje się trend, zgodnie z którym fundusze venture capital inwestują głównie w spółki technologiczne – wynika z najnowszego badania KPMG i CB Insights.

Kontakt

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Inwestorzy szukają bardziej stabilnych inwestycji

W II kwartale 2016 roku globalna aktywność w sektorze venture capital spadła do 1 886 transakcji, najniższego zanotowanego poziomu od II kwartału 2013 roku – wynik ten jest o 6% niższy w porównaniu z I kwartałem 2016 roku. Jak wynika z raportu KPMG, w II kwartale 2016 r. łączna kwota zainwestowanych środków wyniosła globalnie ok. 27,4 mld USD, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do poprzedniego kwartału.

W Europie zaobserwowano odmienne trendy. W II kwartale 2016 roku zanotowano wzrost liczby transakcji o 5% (385 transakcji), jednak ich całkowita wartość spadła o ponad 20% w porównaniu do I kwartału 2016 roku, do poziomu 2,8 mld USD. Średnia wartość transakcji sięgnęła w tym okresie ok. 2 mln USD. Fundusze w Europie inwestują w coraz mniejsze spółki – wartość finansowania start-upów we wczesnej fazie rozwoju (tzw. angel/seed) wzrosła do 49%. Znacząco spadła natomiast liczba inwestycji w tzw. „jednorożce”, czyli spółki o wycenie przekraczającej 1 mld USD – z poziomu 25 „jednorożców” w III kwartale 2015 roku, do 7 w II kwartale 2016 roku.

Biorąc pod uwagę, że w 2016 roku było dużo mniej inwestycji w „jednorożce”, liczby pokazują, że inwestorzy szczególnie na rynku amerykańskim coraz bardziej preferują inwestycje w dojrzalsze spółki, osiągające już przychody i zyski. W obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej inwestorzy podejmują coraz mniej ryzykowane decyzje, szukając rentownych spółek lub takich, które systematycznie poprawiają swoje wyniki finansowe – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rośnie rola korporacyjnych funduszy inwestycyjnych

Fundusze venture capital koncentrują się na inwestycjach w spółki technologiczne – blisko 79% wszystkich transakcji przeprowadzanych jest właśnie w tym sektorze. Nadal dominują inwestycje w rozwiązania internetowe (52% wszystkich transakcji), telekomunikacyjno-mobilne (16%) oraz ochrony zdrowia (11%).

Inwestorzy coraz bardziej interesują się innowacyjnymi spółkami, które rozwijają i wdrażają rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji wykorzystanej do efektywnej automatyzacji zadań realizowanych obecnie przez człowieka. W II kwartale 2016 roku zainwestowano łącznie 624 mln USD w 73 spółki oferujące takie rozwiązania.

Z raportu KPMG wynika również, że korporacje utrzymują swoje zainteresowanie start-upami. Korporacyjne fundusze inwestycyjne odgrywają istotną rolę na rynku, biorąc udział w ¼ transakcji na całym świecie. Szczególnie dynamicznie rośnie zainteresowanie europejskich korporacji takimi inwestycjami – obecnie aż 24% inwestycji na Starym Kontynencie jest przeprowadzanych przez korporacyjne fundusze inwestycyjne, w porównaniu do 19% transakcji realizowanych w II kwartale 2015 roku.

Przy obecnym tempie rozwoju technologicznego korporacje są świadome, że muszą pozyskiwać innowacje z zewnątrz i dlatego zakładają własne fundusze typu venture capital. Oprócz budowy wartości portfela inwestycyjnego mają one przede wszystkim na celu inwestowanie w spółki tworzące rozwiązania, które mogą z powodzeniem być wykorzystane do rozwoju biznesu samej korporacji. W obecnej sytuacji także największe polskie grupy kapitałowe powinny rozważyć utworzenie własnych korporacyjnych funduszy inwestycyjnych, by efektywniej pozyskiwać innowacje – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Niepewna pozycja Wielkiej Brytanii na rynku venture capital po Brexicie

Decyzja o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może wpłynąć na osłabienie roli tego kraju na rynku venture capital. Zwiastunem takiej sytuacji może być drastyczny spadek (o ponad 40%) wartości transakcji z udziałem funduszy venture capital na rynku brytyjskim. Zaobserwowano najniższy od 5 kwartałów poziom finansowania, poniżej 1 mld USD.

Cyfrowe startupy bazują na kreatywnych ludziach i ich umiejętnościach. Istotnym nośnikiem rozwoju jest dla nich też dążenie Unii Europejskiej do stworzenia jednolitego rynku cyfrowego w całej Unii. W tej chwili nie wiemy jakie po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE będą regulacje odnośnie dostępu obywateli z innych krajów do brytyjskiego rynku pracy, ani też na jakich zasadach Wielka Brytania będzie miała dostęp do rynków krajów Unii Europejskiej – mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

O RAPORCIE:

Raport pt. „Venture Pulse Q2 2016” to kwartalna publikacja dotycząca sektora venture capital, opracowany przez KPMG International oraz firmę analityczną CB Insights. Raport przedstawia sytuację sektora venture capital w ujęciu globalnym i regionalnym, a ponadto zawiera dane nt. głównych trendów. Badanie zostało przeprowadzone na spółkach prywatnych, finansowanych przez fundusze venture capital, w tym firmy venture capital, podmioty korporacyjne bądź inwestorów prywatnych typu tzw. super angel. Analiza obejmuje dane pochodzące z II kwartału finansowego 2016 roku.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębną osobowość prawną. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij