Dla prezesów spółek następne 3 lata będą ważne | KPMG | PL

Dla większości prezesów spółek następne 3 lata będą ważniejsze dla ich firm niż poprzednich 50 lat

Dla prezesów spółek następne 3 lata będą ważne

Pomimo prognozowanego umiarkowanego wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych kilku lat, prezesi globalnych spółek (CEO) optymistycznie patrzą w przyszłość. 72% prezesów deklaruje, że następne 3 lata będą bardziej istotne dla ich biznesu niż poprzednich 50 lat. Jednocześnie 89% spodziewa się w tym czasie rozwoju firmy, a aż 96% przewiduje wzrost zatrudnienia. 40% respondentów natomiast twierdzi, że wiąże perspektywy rozwoju z istotnymi transformacjami modelu operacyjnego swoich firm.

Kontakt

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Badanie KPMG, przeprowadzone wśród 1 268 menedżerów z całego świata przedstawia oczekiwania prezesów globlanych spółek (CEO) wobec rozwoju działalności gospodarczej, wyzwań stojących przed firmami oraz strategii osiągnięcia sukcesu organizacyjnego przez najbliższe 3 lata. 

Większość CEO jest pewna perspektywy rozwoju przez najbliższe 3 lata

Aż 89% prezesów spółek jest przekonana o rozwoju własnej firmy w perspektywie kolejnych 3 lat. Niewiele mniej (86%) uważa, że to będzie dobry czas dla gospodarki kraju, w którym prowadzą działalność, 85% przewiduje rozwój branży, a 80% spodziewa się rozwoju globalnej gospodarki.
Blisko połowa CEO oczekuje, że roczny wzrost przychodów osiągnie pomiędzy 2% a 5% w kolejnych 3 latach. Głównymi źródłami tego wzrostu będą nowe produkty (28%), nowi klienci (26%), nowe rynki (25%) oraz nowe kanały sprzedaży (22%).
 

Prezesi obawiają się o lojalność klientów i mają za mało czasu na innowacje

Prezesi spółek muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom, z którymi – jak wskazują – nie spotkali się do tej pory. Jak wynika z corocznego badania KPMG, 88% CEO obawia się o lojalność swoich klientów. Taki sam odsetek prezesów martwi się o wpływ światowej gospodarki na ich firmę, w przypadku gdy globalny wzrost gospodarczy będzie mniejszy niż przewidywany. Aż 86% resondentów wskazuje na brak czasu na strategiczne myślenie o przełomowych rozwiązaniach biznesowych i innowacjach kształtujących przyszłość ich firm.

Co istotne, 65% prezesów globalnych spółek obawia się wejścia na rynek nowych konkurentów, którzy podejmą przełomowe przedsięwzięcia biznesowe, a ponad połowa (53%) CEO twierdzi, że ich własne organizacje nie wprowadzają wystarczająco przełomowych modeli biznesowych.

Prezesi spółek mają świadomość, że ich organizacje muszą wprowadzać przełomowe przedsięwzięcia biznesowe i muszą to zrobić teraz albo nigdy. Pomimo dzisiejszej niepewności geopolitycznej oraz istnienia przełomowych mechanizmów rynkowych i sił społecznych, CEO w naszym badaniu koncentrują się na rozwoju, umacnianiu swoich obecnych możliwości i przygotowaniu swoich przedsiębiorstw na zupełnie odmienną przyszłość przy pomocy transformacji, zaawansowanych technologii i bardziej wyspecjalizowanych pracowników – mówi John Veihmeyer, Global Chairman w KPMG International.
 

72% CEO twierdzi, że ich firma nie jest w pełni przygotowana na cyberatak

Na podstawie zmieniających się priorytetów CEO związanych z ryzykiem, można wskazać na rosnące obawy dotyczące nowych i nieprzewidywalnych wyzwań. Głównym zagrożeniem wskazanym przez ankietowanych w tegorocznej edycji badania są cyberzagrożenia, podczas gdy w 2015 roku nie znalazły się na liście pięciu głównych zagrożeń. Blisko trzy czwarte CEO (72%) uważa, że ich organizacja nie jest w pełni przygotowana na cyberatak. Respondenci zwrócili również uwagę na zaawansowanie poziomu analityki danych w swoich firmach oraz zdolność dotarcia do klientów za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Mniej niż jedna trzecia respondentów (30%) uważa, że ich firma jest liderem w dziedzinie analityki danych (ang. Data&Analytics).

Wśród strategicznych priorytetów na najbliższe 3 lata prezesi globalnych spółek wymienili wspieranie innowacji (21%), koncentrację na potrzebach klientów (19%), implementację przełomowych technologii (18%), rozwój lub zarządzanie pracownikami (18%), a także skuteczniejszy marketing, branding i komunikację (17%).

Pomimo, że wprowadzenie innowacji jest jednym z głównych priorytetów dla globalnych spółek, którymi zarządzają ankietowani CEO, a blisko 8 na 10 (77%) respondentów zadeklarowało, że uwzględnienie innowacji w strategii zawierającej jasne założenia i cele jest kluczowe, zaledwie 23% z nich twierdzi, że wprowadzanie innowacji jest priorytetem ich osobistego programu działania.

Wszystkie strategiczne priorytety, które zostały wskazane przez prezesów globalnych firm są również aktualne dla największych polskich firm. Poczynając od innowacji, poprzez koncentrację na klientach i dostęp do najlepszych pracowników – wszystkie te tematy są dzisiaj wyzwaniami dla polskiej gospodarki i będą decydujące w wytyczaniu jej konkurencyjności w najbliższych latach – mówi Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
 

Transformacja, technologie i umiejętności kluczem do przyszłości wg globalnych CEO

W kontekście zmieniającego się środowiska biznesowego, prawie połowa (41%) ankietowanych prezesów przewiduje znaczącą transformację swoich spółek w ciągu najbliższych 3 lat. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania, kiedy 29% CEO wyraziło taką opinię.

Zgodnie z oczekiwaniami dotyczącymi wzrostu gospodarczego i większych przychodów, coraz większa liczba menedżerów jest nastawiona na wzrost zatrudnienia na przestrzeni najbliższych 3 lat. 96% przewiduje zwiększenie liczby swoich pracowników przez następne 3 lata, w porównaniu do 78% respondentów deklarujących taki plan w ubiegłym roku. Większość prezesów (61%) spodziewa się fali procesów rekrutacyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jednocześnie wskazując na niedobór wykwalifikowanej kadry, w tym także w kluczowych obszarach biznesowych.

Umiejętność wykorzystania nowych technologii i szybkość ich wdrożenia będzie jedną z najważniejszych cech umożliwiających dynamiczny wzrost i osiągnięcie dominującej pozycji rynkowej. Dotyczy to zarówno wielkich korporacji jak i nowo powstających firm. Jest to jedna z największych szans, jaka stoi przed polską gospodarką – mówi Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.


W swoich planach transformacji biznesu, CEO zwracali także szczególną uwagę na technologie, twierdząc, że są one drugim najważniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój firmy — tuż za czynnikami związanymi z globalną gospodarką oraz krajowymi warunkami gospodarczymi. Prezesi podkreślili, że nowe technologie są głównym czynnikiem umożliwiającym szybszy rozwój – 18% respondentów wskazało, że wdrożenie przełomowych technologii stanie się dla nich kluczowym priorytetem. Ankietowani CEO zadeklarowali, że planują zainwestować znaczne środki w technologie w ciągu najbliższych 3 lat, zwiększając możliwości związane z zaawansowaną analityką danych (25%) oraz wprowadzając rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego (22%). Ryzyko związane z technologią jest również priorytetem zarządzających, którzy wskazują na cyberbezpieczeństwo i ryzyko związane z nowymi technologiami jako dwa z trzech głównych zagrożeń.
 

O RAPORCIE:

Badanie KPMG International pt. „2016 Global CEO Outlook” objęło 1 268 zarządzających spółkami z 10 kluczowych rynków: Australii, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i 11 najważniejszych sektorów gospodarki, tj. motoryzacji, bankowości, infrastruktury, ubezpieczeń, zarządzania portfelem, opieki zdrowotnej, przemysłu, sektora detalicznego/rynku dóbr konsumpcyjnych, technologii, energetyki, oraz technologii komunikacyjnych. Jedna trzecia firm posiada roczne przychody o wartości ponad 10 miliardów dolarów, zaś żadna z firm nie posiada przychodów rocznych poniżej 500 milionów dolarów. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 15 marca do 29 kwietnia 2016 r.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębną osobowość prawną. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Chcesz otrzymywać informacje o nowych publikacjach KPMG mailem?

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij