40% firm w Polsce planuje zwiększenie zatrudnienia | KPMG | PL

40% firm w Polsce planuje zwiększenie zatrudnienia, a 45% podwyżki dla pracowników w 2016 roku

40% firm w Polsce planuje zwiększenie zatrudnienia

Średnie i duże firmy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, przewidują wzrost przychodów i zatrudnienia. Pomimo tego, że jedynie 24% polskich firm spodziewa się poprawy swojej sytuacji ekonomicznej w 2016 roku, to 40% przedsiębiorstw w Polsce przewiduje wzrost zatrudnienia, a 45% wzrost płac pracowników.

Kontakt

Kontakt

Powiązane treści

Raport KPMG pt. „Pulse of Economy 2015”

Firmy prognozują poprawę swojej sytuacji ekonomicznej w 2016 roku

Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród 731 średnich i dużych firm w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, aż 66% firm w Czechach, 63% w Rumunii i 61% na Węgrzech spodziewa się polepszenia swojej sytuacji ekonomicznej w 2016 roku. Średnia dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej wynosi 51%. Wśród polskich respondentów odsetek odpowiedzi pozytywnych był najniższy – 24% firm oczekuje poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, a kolejne 54% spodziewa się stabilizacji. Podobne wyniki otrzymano w Estonii (29% odpowiedzi pozytywnych i 51% neutralnych). W obu tych krajach otrzymano drugi najwyższy odsetek firm negatywnie prognozujących swoją sytuację ekonomiczną w 2016 roku (21% w Estonii i 23% w Polsce). Najwięcej odpowiedzi negatywnych, otrzymano w Bośni i Hercegowinie (32%).

Polscy przedsiębiorcy działają w warunkach stałego wzrostu gospodarczego już od ponad 10 lat. Nic dziwnego, że nie są tak dużymi optymistami, jak firmy w innych krajach regionu, które miały do czynienia z prawdziwym kryzysem

– mówi Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

 

40% polskich firm planuje zwiększyć zatrudnienie w 2016 roku

Wzrost zatrudnienia w 2016 roku planuje najwięcej firm w Rumunii (42%), w Polsce (40%) oraz na Węgrzech (39%). Najmniej firm planuje zatrudnianie nowych pracowników na Litwie i Łotwie (po 21%). Tam również najwyższy odsetek badanych firm planuje redukcję zatrudnienia (odpowiednio 18% firm na Litwie i 19% na Łotwie). Zdecydowana większość firm planuje utrzymanie zatrudnienia na poziomie zbliżonym do obecnego. W Polsce odsetek ten wynosi 49%.

Paradoksalnie polskie przedsiębiorstwa dokonały radykalnej restrukturyzacji zatrudnienia w latach 2009-2010 obawiając się kryzysu gospodarczego w naszym kraju. Dlatego te firmy, które bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość są świadome, że ich dalszy rozwój może wymagać wzrostu zatrudnienia. To dobra wiadomość dla młodych osób, którym w ostatnich latach trudno było znaleźć miejsce pracy

– mówi Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Blisko połowa firm w Polsce przewiduje podwyżki dla pracowników

Trzy na cztery firmy w Czechach i w Estonii planują w 2016 roku podwyżki dla pracowników. Bardzo wysoki wynik w badaniu (69%) uzyskała również Litwa. Polska z wynikiem 45% uplasowała się w grupie krajów z najmniejszym odsetkiem przedsiębiorstw przewidujących wzrost płac zaraz za Łotwą (39%), Węgrami (39%) i Bośnią i Hercegowiną (42%). Odsetek firm planujących obniżanie płac w 2016 roku był w przebadanej grupie znikomy.

Stabilność polskiego otoczenia gospodarczego na przestrzeni ostatnich lat skłania przedsiębiorców do kontynuacji obecnej polityki płacowej

– mówi Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Chcesz otrzymywać informacje o nowych edycjach raportu "Pulse of Economy" mailem?

Raport: Pulse of Economy 2015

Raport: Pulse of Economy 2015

Raport: Pulse of Economy 2015

40% firm w Polsce planuje zwiększenie zatrudnienia, a 45% podwyżki dla pracowników.

O raporcie

Raport KPMG CEE pt. „Pulse of Economy 2015” został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego we wrześniu 2015 roku wśród 731 średnich i dużych firm w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bośni i Hercegowiny oraz krajów bałtyckich. Pytania dotyczyły zarówno indywidualnej sytuacji firm, jak i ogólnych kwestii, takich jak atrakcyjność Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej dla inwestorów.

Kontakt dla mediów

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij