Priorytety Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych na 2017 | KPMG | PL

Priorytety Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych na 2017

Priorytety Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych na 2017

Priorytety Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych na 2017

Powiązane treści

Priorytety Komitetów Audytu na 2017 r.

Priorytety Komitetów Audytu na 2017 r.

Sprawozdawczość finansowa, monitorowanie ryzyk, zapewnienie zgodności działań z prawem i regulacjami, skuteczność kontroli wewnętrznej.

Priorytety Rad Nadzorczych na 2017 r.

Priorytety Rad Nadzorczych na 2017 r.

Zarządzanie kluczowymi ryzykami, wprowadzanie innowacji, wykorzystywanie nowych możliwości rozwoju i konsekwentna realizacja strategii

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Nowa platforma KPMG

Stworzyliśmy platformę KPMG po to, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz aby pomóc im odnaleźć informacje dopasowane do ich zainteresowań.