Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.03 - 13.03.2017 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.03 - 13.03.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.03 - 13.03.2017

Jest 13 marca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.03 - 13.03.2017

PIT: Sprzedaż nieruchomości rozliczamy w odrębnym zeznaniu podatkowym

Podatnicy, którzy w 2016 roku sprzedali nieruchomość lub prawa związane z nieruchomościami i osiągnęli z tego tytułu przychód, zobowiązani są do złożenia oddzielnej deklaracji PIT-39. W zeznaniu za 2016 rok należy wykazać przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w okresie od 2011 do 2016 roku. Zbycie nieruchomości opodatkowane jest 19 proc. stawką podatku. W tym roku termin na złożenie PIT-39 przypada na 2 maja, do tego też dnia należy uiścić zobowiązanie podatkowe z tego tytułu.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT
 

Ochrona interesów podatnika: Nowe sankcje związane z tzw. „pustymi fakturami” mogą dotknąć nie tylko nieuczciwych podatników

Z dniem 1 marca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 lutego 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły nowy rodzaj przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Przepisy te stanowią uzupełnienie obowiązujących od
1 stycznia 2017 roku znowelizowanych przepisów ustawy o VAT wprowadzających dodatkowe sankcje związane z nieprawidłowościami rozliczeń VAT oraz zmian w kodeksie karnym skarbowym zaostrzających kary dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Od 1 marca br. osoby wystawiające lub fałszujące faktury albo posługujące się takimi fakturami mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu karnego.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Nowe sankcje związane z tzw. „pustymi fakturami” mogą dotknąć nie tylko nieuczciwych podatników
 

CIT: Możliwość prowadzenia jednej ewidencji w przypadku posiadania dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 7 marca br. (sygn. I SA/Gl 1194/16), nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że skoro w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT ustawodawca użył sformułowania „na podstawie zezwolenia”, czyli posłużył się liczbą pojedynczą, należy wnioskować, że dla każdego z tych dochodów wynikających z odrębnego zezwolenia trzeba prowadzić odrębną księgowość. Tym samym w przypadku gdy zezwolenia na działalność w SSE dotyczą jednej sfery, to prowadzi się jedną obsługę księgową tej działalności na zasadach określonych w art. 9 ust. 1 ustawy CIT i ustawie o rachunkowości. Jak wskazał Sąd, powyższy pogląd jest akceptowany przez orzecznictwo, które jest w tym zakresie dosyć jednolite.

VAT: Wskazany na fakturze podatek od nieruchomości jest związany z usługą najmu

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 marca 2017 roku (sygn. akt I FSK 1151/15), podatek od nieruchomości, mimo że nie może być przedmiotem samodzielnej sprzedaży, może podlegać opodatkowaniu VAT jako część składowa czynszu najmu. W przedmiotowym stanie faktycznym, spółka wynajmowała nieruchomość, a z zawartej umowy wynikało, że najemca ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z nieruchomością, w tym podatek od nieruchomości. Spółka powzięła wątpliwość czy ma prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących obciążenie podatkiem. Zarówno organ podatkowy, jak i WSA uznały, że w związku z tym, iż tego rodzaju faktury dokumentują czynność, która nie może być przedmiotem sprzedaży, prawo do odliczenia nie przysługuje. Z podejściem tym nie zgodził się NSA podkreślając, że w tym przypadku podatek wykazany na fakturze jest związany z usługą najmu.

Pozostałe zagadnienia: Stadion piłkarski nie jest budynkiem

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 marca br. (sygn. II FSK 295/15) stadion składający się z płyty boiska i zadaszonych trybun jest budowlą, o której mowa w kategorii V załącznika do ustawy - Prawo budowlane. Stadion piłkarski nie jest tym samym budynkiem ponieważ nie spełnia definicji budynku zawartej w 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie posiada bowiem wszystkich koniecznych elementów pozwalających uznać go za budynek. Przede wszystkim nie spełnia wymogów dachu, bowiem nie osłania ze wszystkich stron przed wpływami atmosferycznymi.

Podatkowe podsumowanie tygodnia

Podatkowe podsumowanie tygodnia

Cykliczna publikacja informująca o najnowszych zmianach w przepisach podatkowych, mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców.

Subskrybuj

Subskrybuj

Subskrybuj i otrzymuj powiadomienia o nowych publikacjach KPMG mailem.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Nowa platforma KPMG

Stworzyliśmy platformę KPMG po to, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz aby pomóc im odnaleźć informacje dopasowane do ich zainteresowań.