Zmiany w podatku od towarów i usług | KPMG | PL
close
Share with your friends

Zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w podatku od towarów i usług

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono wiele istotnych zmian w ustawie o VAT. Znowelizowane przepisy przewidują przywrócenie sankcji w wysokości 30%, a także wprowadzają sankcję w wysokości 20%, a nawet 100% za niewłaściwe rozliczenie VAT powodujące zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Dodatkowo naczelnicy urzędów skarbowych otrzymali możliwość wykreślenia podatników z rejestru VAT bez ich uprzedniego powiadomienia. Rozszerzono również zakres weryfikacji przez organy podatkowe zasadności zwrotu podatku. Zaostrzeniu uległy też kary wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

Powiązane treści

Zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Aby sprostać wymogom wynikającym z nowych przepisów, podatnicy powinni przeprowadzić analizę dotychczasowego schematu działania oraz wdrożyć odpowiednie zmiany w sposobie prowadzenia rozliczeń podatkowych. W naszej ocenie wprowadzenie odpowiednich procedur pomoże podatnikom uniknąć negatywnych konsekwencji zarówno podatkowych, jak i karno-skarbowych.

Eksperci KPMG dysponują wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają na przeprowadzenie przeglądu rozliczeń podatkowych oraz przedstawienie rozwiązań, które umożliwią ograniczenie ryzyk związanych ze znowelizowanymi przepisami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij