Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych | KPMG | PL

Raport: Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych

Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych

Staż, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz szkolenia to narzędzia aktywizacji, które zdaniem pracowników powiatowych urzędów pracy są najbardziej dostosowane do potrzeb młodych bezrobotnych. Sami bezrobotni wyrażają podobne opinie, jednocześnie jednak blisko połowa z nich sygnalizuje konieczność rozszerzenia oferty dostępnych narzędzi i zwiększenia możliwości ich dopasowania do indywidualnych potrzeb. Zmiana podejścia może się opłacić, bo 65% młodych osób bezrobotnych, które skorzystały z narzędzi aktywizacyjnych i podjęły pracę, zostało zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

partner w dziale usług doradczych, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Raport KPMG w Polsce pt. „Wyzwania w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego wśród młodych osób bezrobotnych (liczba uzyskanych odpowiedzi wynosiła 303) i pracowników Powiatowych Urzędów Pracy (liczba odpowiedzi 108). Celem badania była identyfikacja potrzeb osób młodych i pracodawców oraz barier, z jakimi się spotykają w kontekście podejmowania i utrzymywania pracy przez osoby młode, a także identyfikacja oczekiwanych kierunków zmian. Badanie zostało przeprowadzone metodą kwestionariusza on-line i wywiadów pogłębionych. W raporcie ujętych zostało 17 ramowych rekomendacji zmian, pogrupowanych w 4 obszary – od działań na poziomie kraju i samorządu, przez działania i narzędzia w obszarze aktywizacji osób młodych, wybrane kwestie związane z edukacją, aż po współpracę z pracodawcami.

Administracja publiczna

Administracja publiczna

Każdego dnia dedykowany zespół ekspertów pracuje nad dostarczaniem najwyższej jakości usług dla sektora administracji publicznej w Polsce.

Infrastruktura

Infrastruktura

Zespół doradztwa dla sektora infrastruktury pracuje nad dostarczaniem usług najwyższej jakości dla klientów publicznych i prywatnych.

Subskrybuj

Subskrybuj

Subskrybuj i otrzymuj powiadomienia o nowych publikacjach KPMG mailem.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij