Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.02 - 13.02.2016 | KPMG | PL

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.02 - 13.02.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.02 - 13.02.2017

Jest 13 lutego 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia 06.02 - 13.02.2016

Ochrona interesów podatnika: Wymiana informacji podatkowych z innymi krajami

W ubiegłym tygodniu rządowy projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami przeszedł drugie czytanie w Sejmie. W trakcie prac w sejmowych komisjach wprowadzono kilka poprawek. Zmiany te dotyczą głównie dostosowania proponowanych regulacji do nowych struktur administracji skarbowej, wprowadzanych ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Przewidziano także przesunięcie daty wejścia w życie nowej ustawy na 1 maja 2017 r. Obecnie nad projektem pracuje sejmowa komisja ds. finansów publicznych.

Cło i akcyza: Przepisy dotyczące akcyzy zostaną doprecyzowane

Jak wynika z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przepisy w tym zakresie zostaną znowelizowane i doprecyzowane, aby nie było wątpliwości interpretacyjnych dotyczących korzystania ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom unijnych regulacji. Nowela ma dostosować polskie prawo do rozporządzenia Komisji nr 162/2013 z 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 ws. wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

PIT: Ulga na internet

Korzystanie z ulgi internetowej zostało od pewnego okresu znacząco ograniczone. Choć korzystanie z tej ulgi w rozliczeniu podatkowym za rok 2016 nadal jest możliwe, to krąg podatników którzy mogą ją zrealizować został mocno ograniczony. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe. A więc podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za poprzedni rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do końca kwietnia 2017 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT
 

CIT: Likwidacji spółki a kwestia kosztu udziałów nabytych w drodze wymiany

Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2017 r. (sygn. akt I SA/Wr 1053/16), w przypadku likwidacji spółki, w której część udziałów została nabyta w drodze wymiany udziałów, dochód będącej udziałowcem spółki stanowi wartość majątku likwidowanej spółki pomniejszona o nominalną wartość udziałów w tej spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w innej spółce. WSA nie zgodził się ze stanowiskiem organu, zgodnie z którym za koszt należy uznać udokumentowaną wartość wydatków rzeczywiście poniesionych przez spółkę na objęcie udziałów, które zostały następnie wniesione do likwidowanej spółki w drodze wymiany udziałów (koszt historyczny). Uzasadniając, WSA wskazał, że przepis dotyczący kosztu historycznego nie ma zastosowania do przychodów z likwidacji spółki nabywającej udziały.

Pozostałe zagadnienia: Zakres znaczeniowy pojęcia sukcesja podatkowa, o którym mowa w przepisach Ordynacji podatkowej

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2017 r. (III SA/Wa 712/16), sukcesję podatkową należy rozumieć nie jako przejęcie całości rozliczeń (za cały rok), wliczając w to okres przed wydzieleniem, ale jako kontynuację rozrachunku. Co oznacza, że koszty, które zostały poniesione przed przekształceniami, są kosztami, które powinna rozliczyć spółka, która je poniosła, czyli spółka, z której doszło do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zdaniem sądu, można tu mówić o pewnym stanie otwartym, jakim jest stan rozliczenia z podatku dochodowego. Jednak nie można uznać, że sukcesja stanowi przejęcie zdarzeń zaistniałych przed datą przejęcia. Sukcesja oznacza wyłącznie kontynuację, czyli możliwość rozpoznania kosztów, jakie miały miejsce po dacie przejęcia.

Podatkowe podsumowanie tygodnia

Podatkowe podsumowanie tygodnia

Cykliczna publikacja informująca o najnowszych zmianach w przepisach podatkowych, mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców.

Subskrybuj

Subskrybuj

Subskrybuj i otrzymuj powiadomienia o nowych publikacjach KPMG mailem.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Nowa platforma KPMG

Stworzyliśmy platformę KPMG po to, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz aby pomóc im odnaleźć informacje dopasowane do ich zainteresowań.