Wyrok WSA w sprawie zwolnienia z VAT | KPMG | PL

Wyrok WSA w sprawie zwolnienia z VAT usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

Wyrok WSA w sprawie zwolnienia z VAT

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie o sygn. I FSK 1767/14 na skutek cofnięcia skargi kasacyjnej umorzył postępowanie kasacyjne w sprawie wyroku WSA w Warszawie odnoszącego się do zakresu zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Powiązane treści

Wyrok WSA w sprawie zwolnienia z VAT usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

Pozytywny dla podatników wyrok WSA w Warszawie

W związku z powyższym, pragniemy poinformować, że uprawomocnieniu podlega skarżony wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. (sygn. III SA/Wa 3187/13), w którym rozstrzygano kwestię rozumienia pojęcia pośrednictwa ubezpieczeniowego użytego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług.

W powyższym wyroku Sąd stanął na stanowisku, zgodnie z którym pojęcie to należy rozumieć zgodnie z postanowieniami polskiej ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, tj. jako wykonywanie przez pośrednika czynności związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, a nie tylko działań zmierzających do zawarcia umowy (por. orzecznictwo TSUE).

Powyższe stanowi bardzo ważny głos w dyskusji dotyczącej zakresu zastosowania zwolnienia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego z podatku VAT i stanowi kolejne potwierdzenie podejścia, zgodnie z którym obsługa umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania również korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Pragniemy wskazać, że przedmiotowa kwestia jest objęta naszym monitoringiem i będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych rozstrzygnięciach sądowo-administracyjnych.
 

Sektor ubezpieczeniowy

Sektor ubezpieczeniowy

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla zakładów podmiotów branży ubezpieczeniowej uwzględniając ich szczególne potrzeby

Tax Alerts

Tax Alerts

Biuletyn podatkowy wydawany ad hoc, kiedy tylko pojawi się ważna informacja z zakresu podatków.

Subskrybuj

Subskrybuj

Subskrybuj i otrzymuj powiadomienia o nowych publikacjach KPMG mailem.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij

Nowa platforma KPMG

Stworzyliśmy platformę KPMG po to, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz aby pomóc im odnaleźć informacje dopasowane do ich zainteresowań.