Nowelizacja przepisów akcyzowych dotyczących samochodów | KPMG | PL
close
Share with your friends

Nowelizacja przepisów akcyzowych dotyczących opodatkowania samochodów

Nowelizacja przepisów akcyzowych dotyczących samochodów

W myśl planowanej nowelizacji przepisów ustawy akcyzowej w zakresie opodatkowania samochodów, dotychczasowy sposób obliczania podatku na podstawie wartości pojazdu ma zostać zastąpiony przez nowy wzór oparty na iloczynie specjalnej kwotowej stawki podatku, która jest uzależniona od pojemności silnika i normy poziomu emisji spalin oraz tzw. współczynnika deprecjacji.

partner, doradztwo podatkowe, szef zespołu ds. cła i handlu międzynarodowego

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Nowelizacja przepisów akcyzowych dotyczących opodatkowania samochodów

Nowelizacja ustawy akcyzowej przewiduje odejście do kalkulowania kwoty podatku w oparciu o wartość pojazdu. W miejsce obowiązujących dotychczas dwóch stawek akcyzy (tj. 3,1 proc. oraz 18,6 proc.) ma zostać wprowadzony wzór obliczania akcyzy na podstawie 32 ściśle określonych stawek kwotowych, których wartość uzależniona będzie od dwóch czynników: pojemności silnika i normy poziomu emisji spalin oraz tzw. współczynnika deprecjacji.

Zmiana zakresu opodatkowania

Projekt nowelizacji przewiduje, że opodatkowaniem zostaną objęte nie tylko samochody osobowe. Zgodnie z nową definicją opodatkowaniem zostaną objęte pojazdy samochodowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami elektrycznymi.

W przypadku wejścia w życie nowelizacji w zaproponowanym kształcie opodatkowane zostałyby także auta dostawcze, które dotychczas nie były objęte akcyzą.

Nowy system stawek

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy przewidziano wprowadzenie 8 kategorii pojemności silnika (określanych w cm3):

 • <1200
 • 1200-1499
 • 1500-1999
 • 2000-2499
 • 2500-2999
 • 3000-3499
 • 3500-3999
 • >4000

Jednocześnie pojazdy zostaną podzielone na cztery grupy według normy poziomu emisji spalin:

 • EURO 6
 • EURO 5
 • EURO 4
 • EURO 3 i wcześniejsze lub brak normy poziomu emisji spalin

Na podstawie tych dwóch czynników ustalona będzie stała, kwotowa stawka akcyzy.
 

Współczynnik deprecjacji

Planowana nowelizacja przewiduje wprowadzenie tzw. współczynnika deprecjacji. Jego wartość została uzależniona od liczby miesięcy pomiędzy dniem pierwszej rejestracji samochodu dokonanej poza terytorium kraju, a dniem powstania obowiązku podatkowego.

Jednocześnie ustawodawca przewiduje wprowadzenie dodatkowego współczynnika deprecjacji, który będzie ustalany w zależności od stopnia ponadnormatywnej utraty wartości samochodu.

Nowy wzór obliczania akcyzy

Zgodnie z projektem nowelizacji kwota akcyzy będzie obliczana według wzoru:

P = S x (1-D)

w którym dane symbole oznaczają:

P – ostateczną kwotę akcyzy

S – kwotową stawkę akcyzy

D – współczynnik deprecjacji

W związku z tym, że kwota zobowiązania nie będzie związana z wartością samochodu zostanie wyeliminowany proceder zaniżania wartości sprowadzanych samochodów. Zniknie również konieczność wydawania przez organy podatkowe decyzji uznaniowych.

Preferencje podatkowe

Wyłączone z opodatkowania akcyzą zostaną samochody o napędzie wyłącznie elektrycznym. Natomiast kwota podatku pojazdów o napędzie hybrydowym zostanie obniżona o 20 proc.

Takie rozwiązania mają niewątpliwie na celu promowanie napędów, które są korzystniejsze dla środowiska naturalnego.

Wprowadzenie nowych przepisów

Planowane zmiany mają wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę, że omawiany projekt ustawy może ulec zmianie w toku dalszych prac legislacyjnych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi projektowanych przepisów, uprzejmie prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij