Podatkowe podsumowanie tygodnia - 28.11 - 05.12.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 28.11 - 05.12.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 28.11 - 05.12.2016

Jest 5 grudnia 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 28.11 - 05.12.2016

PIT: Nowa kwota wolna od podatku

29 listopada br. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą m.in. nowej kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z ustawą, kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrośnie w 2017 r. do 6,6 tys. zł, w przypadku dochodów od 6 600 zł do 11 tys. zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać. Natomiast dla dochodów od 11 tys. zł do 85 tys. 528 zł rocznie wyniesie ona tyle co obecnie, czyli 3 091 zł. Według poprawek dla osób o dochodach powyżej 85 tys. 528 zł rocznie kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu. Natomiast podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł nie będą mieli kwoty wolnej w ogóle.

CIT: Moment rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanego bonusu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w dniu 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: I SA/Gd 884/16) orzekł, iż w przypadku otrzymywania przez podatnika okresowych bonusów jakościowych, przychód z tego tytułu powinien zostać rozpoznany na podstawie art. 12 ust. 3c, czyli w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze nie rzadziej niż raz w roku. Sąd uznał, iż bez znaczenia jest fakt, że dokładna wartość przyznanego bonusu jest znana podatnikowi już po dokonaniu rozliczeń zaliczki na CIT za dany miesiąc, tj. po 20 dniu następnego miesiąca.

Ochrona interesów podatnika: Nowe przepisy w zakresie pełnomocnictw

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, przepisy rozporządzenia będą dostosowane do zmian wprowadzanych ustawami z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz o przepisach wprowadzających ustawę o KAS, tak aby nie było problemów z określeniem właściwego organu podatkowego, w którym składać powinno się poszczególne formularze. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

VAT: Przesłanki stosowania zróżnicowanych stawek VAT dla produktów spożywczych

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 25 listopada br. (sygn. I FSK 760/14), przepisy Dyrektywy 112, które odwoływały się do nomenklatury scalonej nie stały na przeszkodzie, aby ustawodawca krajowy określając stawki VAT dla poszczególnych towarów wykorzystał krajową klasyfikację tj. PKWiU. Zróżnicowanie stawek VAT dla opodatkowania różnych produktów spożywczych jest dopuszczalne w świetle przepisów Dyrektywy 112 oraz orzecznictwa TSUE, o ile odbywa się z poszanowaniem zasady neutralności VAT, która wymaga aby podobne towary/produkty były traktowane w sposób jednolity. Natomiast, jeżeli zostanie ustalone, że wskazywane produkty spożywcze nie są podobne, możliwe jest stosowanie zróżnicowanych stawek VAT.

Cło i akcyza: Nowelizacja przepisów dotyczących opodatkowania samochodów

Zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy akcyzowej, ulegnie zmianie dotychczasowy sposób obliczania podatku na podstawie wartości pojazdu. W miejsce obowiązujących stawek akcyzy, zostanie wprowadzony wzór na podstawie 32 ściśle określonych stawek kwotowych, których wartość będzie uzależniona od dwóch czynników: pojemności silnika i normy poziomu emisji oraz tzw. współczynnika deprecjacji. Ponadto, jak przewiduje projekt, opodatkowaniem zostaną objęte nie tylko auta osobowe, ale także auta dostawcze. Jednocześnie, obniżony zostanie podatek dla pojazdów hybrydowych, a wyłączone z opodatkowania zostaną samochody o napędzie elektrycznym.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Nowelizacja przepisów akcyzowych dotyczących opodatkowania samochodów

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij