Biblioteka zakupów strategicznych | KPMG | PL

Biblioteka zakupów strategicznych

Biblioteka zakupów strategicznych

Artykuły, badania i analizy poruszające tematykę zakupów strategicznych.

Artykuły, badania i analizy poruszające tematykę zakupów strategicznych.

Artykuły:

2016.06.10

Strategiczna rola działu zakupów w organizacjach | Jan Karasek, Katarzyna Cichoń

Coraz więcej spółek w branży handlowej analizuje dziś, w jaki sposób zarządzać zakupami pośrednimi, czyli usługami i grupami asortymentowymi, umożliwiającymi poprawne funkcjonowanie organizacji. Sprawnie opanowały one prowadzenie zakupów towarów handlowych, a także zbudowały duże i profesjonalne działy kupieckie, które w oparciu o badania konsumenckie, trendy rynkowe, systemy monitorowania aktywności promocyjnych oraz szereg innych narzędzi, prowadzą świadomą i efektywną politykę zakupową. Jednak w przypadku takich kosztów jak wydatki na usługi transportowe, opakowania, umeblowanie sklepów czy media (tzw. zakupy pośrednie), stanowiące istotne wydatki w kosztach operacyjnych spółek handlowych, do tej pory zakupy często prowadzone były bez wsparcia analitycznego i jasno określonej strategii. Dopiero od niedawna rozpoczęto świadomą transformację funkcji zakupów pośrednich i wprowadzanie działań optymalizacyjnych.

2016.08.04

4 KROKI do rozwoju organizacji zakupowych | Jan Karasek, Katarzyna Cichoń

Jednostki zakupowe w Polsce przechodzą proces złożonej transformacji, która stopniowo przedefiniowuje ich rolę w przedsiębiorstwie. Z funkcji polegającej na administracyjnej realizacji zamówień obszar zakupów staje się jednym z kluczowych elementów firmy, wspierającym jej rozwój strategiczny.
Takie wnioski płyną z badania jednostek zakupowych, przeprowadzonego przez KPMG w Polsce. Średnia ocena, jaką uzyskały polskie organizacje poddane badaniu, odpowiadała etapowi, w którym jednostka zakupowa rozpoczyna strategiczne zarządzenie obszarem i realizację synergii procesowo-kosztowych.

2016.01.03

Transformacja funkcji zakupowej w polskich organizacjach trwa | Jan Karasek, Katarzyna Cichoń

W 1983 roku Peter Kraljic na łamach „Harvard Business Review" po raz pierwszy zwrócił uwagę na wartość płynącą z zarządzania funkcją zakupową. Stwierdził, że rynkowe wahania cen oraz wyczerpujące się zasoby naturalne wpływają na jej niską efektywność i wezwał do zmiany, której celem miała być transformacja działów zakupowych aż do osiągnięcia poziomu strategicznego zarządzania dostawami. Czy trzy dekady później polski biznes zrozumiał wartość zaproponowanej przez Kraljica zmiany? Choć w wielu polskich organizacjach funkcja zakupowa faktycznie się przeobraża, ciągle 75% firm znajduje się na niezbyt zaawansowanym etapie zmian, a czynności strategiczne, wdrażanie wsparcia systemowego czy zarządzanie przez cele biznesowe praktykują tylko nieliczne.

2017.01.10

Jak mierzyć efektywność funkcji zakupów? | Katarzyna Cichoń

Według wyników badania KPMG tylko 27% zarządzających spółkami dostrzega strategiczną rolę funkcji zakupów. Jednym z powodów jest wyzwanie wielu organizacji dotyczące właściwego opomiarowania efektów pracy obszaru zakupów. Narzędziem rozwiązującym ten problem jest controlling zakupowy tj. przemyślana i adresująca różne perspektywy organizacyjne, metodyka pomiaru efektów pracy funkcji zakupów. Ważne jest też, żeby controlling umożliwiał definiowanie celów funkcji zakupowej, bieżące monitorowanie oraz komunikowanie wyników, zgodnie z potrzebami i możliwościami wynikającymi z poziomu dojrzałości organizacji zakupowej.

2017.02.01

Transformacja organizacji zakupowych trwa | Jan Karasek, Katarzyna Cichoń

Polskie organizacje stopniowo odchodzą od czysto transakcyjnego podejścia do realizacji zamówień na rzecz działań mających na celu budowanie partnerstw strategicznych i generowania wartości dodanej poprzez jednostki zakupowe (artykuł ukazał się dwumiesięczniku "Zamawiający" Numer 15, styczeń - luty 2016 r.).

2017.02.17

Jak efektywnie zarządzać zakupami? | Katarzyna Cichoń

Firmowe działy zakupów są postrzegane przez wewnętrznych interesariuszy najczęściej jako jednostki organizacyjne, które potrafią optymalnie dobrać dostawców, a ich wartość dodana wynika z przełożenia uzyskiwanych efektów na ograniczenie kosztów. Jednak analiza praktyki biznesowej w sferze zakupów pozwala stwierdzić, że funkcje zakupowe w przedsiębiorstwach ulegają daleko idącym zmianom. Badania prowadzone podczas spotkań Forum Zakupów Strategicznych współorganizowanego przez KPMG pozwalają stwierdzić, że dobiega końca era, w której wartość wnoszoną przez funkcję zakupową wyrażają wyłącznie oszczędności kosztowe.

 

Bądź z nami w kontakcie

Nowa platforma KPMG

Stworzyliśmy platformę KPMG po to, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz aby pomóc im odnaleźć informacje dopasowane do ich zainteresowań.

Doradztwo zakupowe

Doradztwo zakupowe

Zmieniamy rolę zakupów z biernej koordynacji procesów do generowania wartości dodanej.

Rejestracja

Rejestracja

Zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach i publikacjach na interesujące Cię tematy.