JPK – nowe wersje struktur JPK_VAT oraz JPK_PKPiR | KPMG | PL
close
Share with your friends

Jednolity Plik Kontrolny – nowe wersje struktur JPK_VAT oraz JPK_PKPiR

JPK – nowe wersje struktur JPK_VAT oraz JPK_PKPiR

W dniu 28 października, Ministerstwo Finansów opublikowało zmiany w obecnych strukturach Jednolitego Pliku Kontrolnego. Pojawiły się nowe wersje dwóch struktur: 4 - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz 6 - Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Powiązane treści

Jednolity Plik Kontrolny – nowe wersje struktur JPK_VAT oraz JPK_PKPiR

Nowe wersje struktur dostępne są pod tym adresem.

Opublikowane struktury będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany dokonane w strukturze JPK_VAT.

Zmiany w sekcji z danymi podmiotu oraz nagłówku struktury

W nowej wersji struktury JPK_VAT doszło do zmian w zasadach wymagalności dla elementów w gałęzi AdresPodmiotu. W nowej strukturze jedynie pola KodKraju i Miejscowość będą obowiązkowe.

Warto również podkreślić, że dla elementu CelZlozenia odblokowano możliwość użycia wartości „2” czyli korekta deklaracji za dany okres.

Zmiany wspólne dla sekcji ewidencji sprzedaży i zakupu

Jedną z najistotniejszych zmian, która rzutuje zarówno na sekcję ewidencji sprzedaży jak i sekcję ewidencji zakupu, jest zniesienie wymogów unikalności wartości i braku luk w numeracji dla elementów LpSprzedazy i LpZakupu.

Nowe elementy w sekcji ewidencji sprzedaży

W sekcji ewidencji sprzedaży dodano dwa nowe elementy. Pierwszym z nich jest pole obowiązkowe NrKontrahenta, przeznaczone na numer identyfikacji podatkowej kontrahenta.

Drugim nowym elementem jest pole K_39 przeznaczone dla celów ewidencji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. Dodanie powyższego pola wynika ze zmian wprowadzonych w nowej wersji deklaracji VAT-7.

Zmiany w sekcji ewidencji sprzedaży

Zmianie uległy nazwy elementów: NazwaNabywcy na NazwaKontrahenta, AdresNabywcy na AdresKontrahenta oraz NrDokumentu na DowodSprzedazy. Dodatkowo modyfikacji uległa również kolejność powyższych elementów.

Nowe elementy w sekcji ewidencji zakupu

Nowa wersja struktury JPK_VAT wprowadza w sekcji ewidencji zakupu element DataZakupu, który oznacza datę wystawienia dowodu zakupu. Jego wypełnianie jest obowiązkowe.

Poza tym w sekcji ewidencji zakupu dodano pole K_50, czyli Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Modyfikacje w sekcji ewidencji zakupu

Podobnie jak w przypadku ewidencji sprzedaży, część elementów w sekcji ewidencji zakupu otrzymała nowe nazwy. Nazwę elementu NrldWystawcy zmieniono na NrDostawcy, NazwaWystawcy na NazwaDostawcy, AdresWystawcy na AdresDostawcy, NrFaktury na DowodZakupu, DataWplywuFaktury na DataWplywu. Reorganizacja objęła również kolejność powyższych elementów.

W celu dostosowania struktury JPK_VAT do nowej wersji deklaracji VAT-7 zmianom uległy również numery pól od K_42 do K_48.

Broszura informacyjna

Dodatkowo, Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej broszurę informacyjną dotyczącą nowej wersji struktury JPK_VAT.

Broszurę można pobrać pod tym adresem.

Opublikowany dokument, oprócz opisu zmian wprowadzonych w nowej wersji struktury, zawiera również kolejną serię odpowiedzi dotyczących raportowania w formacie JPK.

Najważniejszą z nich jest informacja o tym, iż struktura JPK_VAT powinna być przygotowywana i przesyłana w jednym pliku.

Potwierdzono również, że JPK_VAT powinien być przesyłany tylko i wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. za pośrednictwem aplikacji klienckiej lub zgodnie ze specyfikacją interfejsów usług JPK).

Należy również przytoczyć odpowiedzieć wyjaśniającą kiedy należy sporządzić korektę JPK_VAT. Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem, korektę należy przesłać w przypadkach związanych ze zmianą kwot raportowanych w strukturze lub błędnym podaniem stron transakcji.

Jak możemy pomóc?

W związku z intensyfikowanymi działaniami Ministerstwa Finansów już dziś niezbędne jest przeprowadzenie procesu weryfikacji, tego czy Państwa spółka w swoich systemach informatycznych posiada komplet niezbędnych danych, co umożliwi generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Warto podjąć też pracę nad weryfikacją możliwości pobierania tych danych z systemów oraz nad samym generowaniem JPK.

KPMG jest gotowe wspierać Państwa także w kolejnych etapach wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarówno w zakresie merytoryki podatkowej, jak i usług informatyczno-technicznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani takim wsparciem, to bardzo prosimy o kontakt.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij