Raport: Barometr firm rodzinnych. Edycja 2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Raport: Barometr firm rodzinnych. Edycja 2016. Konsekwentnie do sukcesu

Raport: Barometr firm rodzinnych. Edycja 2016

W ciągu ostatniego roku do 56% wzrósł odsetek polskich firm rodzinnych, które pozytywnie oceniają własną sytuację ekonomiczną. Aż 42% firm z Polski zwiększyło w tym czasie swoje przychody, a 29% zwiększyło zatrudnienie. Połowa firm rodzinnych wskazuje, że największym wyzwaniem, z którymi muszą się zmierzyć są rosnące koszty pracy. Polskie firmy rodzinne coraz bardziej inwestują w ludzi i innowacje, zaś najczęstszą, planowaną strategiczną zmianą w perspektywie roku jest przekazanie własności kolejnemu pokoleniu – wynika z V edycji badania KPMG przeprowadzonego wśród 900 europejskich firm rodzinnych, w tym 139 z Polski.

Powiązane treści

Raport: Barometr firm rodzinnych. Edycja 2016. Konsekwentnie do sukcesu

Raport KPMG „Barometr firm rodzinnych” jest piątą edycją europejskiego raportu KPMG przeprowadzanego w wybranych krajach Europy. Celem badania było poznanie specyfiki działalności firm rodzinnych – problemów, jakie napotykają, zmian, których oczekują, oraz strategii, które wdrażają w swoich przedsiębiorstwach. „Barometr firm rodzinnych” w Europie przeprowadzano metodą wywiadów internetowych (CAWI, ang. Computer Assisted Web Interview). „Barometr firm rodzinnych” w Europie przeprowadzano metodą wywiadów internetowych (CAWI, ang. Computer Assisted Web Interview) w dniach 1 maja – 30 lipca 2016 roku. Zebrano 900 odpowiedzi, z czego 139 pochodziło z Polski. Polska edycja publikacji powstaje we współpracy z Inicjatywą Firm Rodzinnych.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij