Podatkowe podsumowanie tygodnia - 24.10 - 31.10.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 24.10 - 31.10.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 24.10 - 31.10.2016

Jest 31 października 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

 Podatkowe podsumowanie tygodnia - 24.10 - 31.10.2016

Ochrona interesów podatnika: Nowelizacja przepisów w zakresie przedawnienia zobowiązań

Zgodnie z projektem nowelizacji przygotowanym przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych uregulowane zostaną przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań, które wynikają z decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności podatkowej na osobę trzecią. Jak wynika z uzasadnienia, wprowadzenie zmian podyktowane jest m.in. tym, że aktualnie część przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ordynacji podatkowej jest ze sobą sprzeczna w zakresie np. przedawnienia zobowiązań. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy z 18 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie co do zasady po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

VAT: Projekt nowelizacji ustawy o VAT przyjęty przez rząd

W dniu 25 października rząd przyjął projekt tzw. dużej nowelizacji ustawy o VAT. Jak wskazuje resort finansów, nowe przepisy mają przede wszystkim zwiększyć szczelność systemu poboru podatku i umożliwić skuteczniejszą walkę z oszustami podatkowymi. Jedną z wprowadzonych zmian będzie ograniczenie możliwości stosowania kwartalnych rozliczeń VAT. Z tej formy korzystać będą mogły wyłącznie małe podmioty, czyli podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

PIT: Kwota wolna od podatku na dotychczasowym poziomie – projekt ustawy PIT

Na stronach Sejmu został opublikowany poselski projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zachowujący dotychczasowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku. W 2017 roku ma ona pozostać na poziomie 3091 zł. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, podwyższenie kwoty wolnej od podatku zapowiadane jest dopiero od 1 stycznia 2018 roku. Zgodnie z zapowiedziami rządu, wówczas nowa kwota wolna od podatku ma zostać podniesiona do 8 tysięcy złotych.

Cło i akcyza: Zawarcie umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Kanadą

Dnia 30 października 2016 r. pomiędzy Unią Europejską a Kanadą zostało podpisane porozumienie CETA. Umowa o wolnym handlu z Kanadą zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Początkowo ma obowiązywać jedynie w ograniczonym zakresie. Zakończenie okresu przejściowego i wejście w życie wszystkich postanowień będzie wymagało ratyfikacji umowy przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Na uzyskanie ostatecznej akceptacji umowy ze strony kilkudziesięciu parlamentów krajowych i regionalnych prawdopodobnie trzeba będzie poczekać kilka lat.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. CETA podpisana - Unia Europejska i Kanada zawarły umowę o wolnym handlu  

CIT: Opodatkowanie Funduszy Inwestycyjnych

Zgodnie z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wniesionym do sejmu w dniu 31 października 2016 r. planowane jest objęcie Funduszów Inwestycyjnych Zamkniętych przepisami ustawy o podatku dochodowym analogicznie do spółek kapitałowych, z kolei Fundusze Inwestycyjne Otwarte oraz Specjalistyczne Fundusze Otwarte mają zostać objęte zwolnieniem przedmiotowym zamiast dotychczasowego zwolnienia podmiotowego. Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Projekt ustawy zakładający opodatkowanie wszystkich Funduszy Inwestycyjnych Skierowany do Sejmu

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij