CETA - UE i Kanada zawarły umowę o wolnym handlu | KPMG | PL
close
Share with your friends

CETA podpisana - Unia Europejska i Kanada zawarły umowę o wolnym handlu

CETA - UE i Kanada zawarły umowę o wolnym handlu

W niedzielę, 30 października 2016 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, premier sprawującej prezydencję Rady Unii Europejskiej Słowacji Robert Fico i premier Kanady Justin Trudeau podpisali porozumienie CETA (ang. Comprehensive Economic and Trade Agreement).

partner, doradztwo podatkowe, szef zespołu ds. cła i handlu międzynarodowego

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

CETA podpisana - Unia Europejska i Kanada zawarły umowę o wolnym handlu

CETA jest kolejną umową o wolnym handlu zawartą przez Unię Europejską. Tym samym wymiana handlowa z Kanadą, podobnie jak z wieloma innymi krajami, będzie prowadzona na specjalnych, uprzywilejowanych warunkach. Aktualnie trwają również prace nad innymi porozumieniami o wolnym handlu m. in. z takimi państwami jak Stany Zjednoczone, Ekwador, Singapur, Wietnam czy kraje afrykańskie.

Umowa o wolnym handlu z Kanadą zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Początkowo ma obowiązywać jedynie w ograniczonym zakresie. Zakończenie okresu przejściowego i wejście w życie wszystkich postanowień będzie wymagało ratyfikacji umowy przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Na uzyskanie ostatecznej akceptacji umowy ze strony kilkudziesięciu parlamentów krajowych i regionalnych prawdopodobnie trzeba będzie poczekać kilka lat.
 

Eliminacja ceł

Jednym z elementów porozumienia, który zacznie funkcjonować już od początku przyszłego roku jest obustronna redukcja bądź całkowite zniesienie stawek celnych, które są aktualnie stosowane w wymianie handlowej pomiędzy Unią Europejską i Kanadą. Docelowo, zgodnie z zawartą umową, ma nastąpić całkowite zniesienie ceł na około 98 proc. towarów.

Większość ceł ma zostać zniesiona już 1 stycznia 2017 r. Część ceł dotyczących towarów bardziej wrażliwych, ma być stopniowo ograniczana aż do ich całkowitego zniesienia po maksymalnym, siedmioletnim okresie przejściowym.

Tym sposobem, w 2024 r. wszelkie towary przemysłowe będą mogły być przemieszczane pomiędzy Unią Europejską i Kanadą bez obciążeń celnych ani ograniczeń pozataryfowych.

Daleko idące ograniczenie ceł obejmie również produkty sektora rolno-spożywczego. Docelowo blisko 92 proc. towarów rolnych i spożywczych ma zostać objętych stawką cła wynoszącą 0 proc.
 

Korzyści dla polskich, europejskich i kanadyjskich przedsiębiorców

Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, dzięki wyeliminowaniu większości ceł, europejscy eksporterzy mogą osiągnąć wymierne oszczędności sięgające 600 milionów euro rocznie.

Poza bezpośrednimi oszczędnościami wynikającymi z uniknięcia konieczności uiszczania cła, przewiduje się, że zawarcie umowy o wolnym handlu ma wpłynąć na znaczące zwiększenie obrotów handlowych między Unią Europejską i Kanadą. Aktualna wartość obrotów przekracza 60 miliardów euro, a w efekcie podpisanej umowy, w najbliższych latach ma urosnąć do około 75 miliardów euro.

Wprowadzenie CETA powinno przynieść korzyści również polskim producentom. Wartość polskiego eksportu do Kanady w 2015 r. wyniosła blisko 1,2 miliarda euro, a w związku z zawartym porozumieniem należy oczekiwać jego dalszego wzrostu. Ułatwienia w wymianie handlowej i zniesienie ceł mogą być szczególnie atrakcyjne dla producentów maszyn, futer, mebli, urządzeń elektrycznych czy części lotniczych, które w minionych latach były najczęściej eksportowane do Kanady. Zawarcie umowy należy traktować jako szansę zaistnienia na rynku kanadyjskim również dla przedstawicieli innych branż. Kolejnym efektem porozumienia
UE-Kanada może być wzmożenie inwestycji kanadyjskich w Polsce, czy to poprzez tworzenie nowych fabryk czy rozbudowę już istniejących.

Już teraz zachęcamy do podjęcia działań pozwalających na pełne wykorzystanie nowych możliwości i wprowadzenie rozwiązań wpływających na ułatwienie i przyspieszenie realizacji dostaw do i z Kanady.

Jeżeli pragną Państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące umowy o wolnym handlu z Kanadą, jej wpływu na prowadzoną działalność, czy też kroków, które należy podjąć by móc w pełni skorzystać z wynikających z niej możliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij