Zawieszenie poboru podatków. Co z deklaracjami? | KPMG | PL
close
Share with your friends

Zawieszenie poboru podatków. Co z deklaracjami?

Zawieszenie poboru podatków. Co z deklaracjami?

Wszczęcie przez Komisję Europejską postępowania w sprawie pomocy państwa w związku z podatkiem od sprzedaży detalicznej oraz wydanie nakazu zawieszenia stosowania ww. podatku, wprawiło rząd w zakłopotanie i postawiło pytanie co dalej z ustawą.

Kontakt

Radca prawny, of Counsel

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Nakaz zawieszenia stosowania podatku od sprzedaży detalicznej

Pytanie było tym bardziej zasadne, że ustawa obowiązuje od 1 września. Przypomnijmy, że według projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, wskazani tam przedsiębiorcy maja obowiązek odprowadzania wynikającego z ustawy podatku, ale także obowiązek składania deklaracji PSD-1. W połowie października Ministerstwo Finansów przedłożyło Radzie Ministrów projekt ustawy składającej się de facto z 2 artykułów. Procedowany w dniu 19 października przez Radę Ministrów projekt zmiany ustawy dodał nowy artykuł 11a, który przewiduje, że przepisy ustawy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r. Jeżeli tej treści zmiana byłaby uchwalona przez Sejm, oznaczałoby to, że co prawda pobór podatku ulega zwieszeniu, ale nie zniknie obowiązek składania deklaracji. Termin złożenia pierwszej deklaracji, odnoszącej się do września 2016 r. upływa w dniu 25 października. Trwa zatem wyścig z czasem.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij