Podatkowe podsumowanie tygodnia - 10.10 - 17.10.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 10.10 - 17.10.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 10.10 - 17.10.2016

Jest 17 października 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 10.10 - 17.10.2016

VAT: Nowy limit przy zwolnieniu w podatku VAT

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 22 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od nowego roku limit zwolnienia podmiotowego dla podatku od towarów i usług ma zostać podwyższony z aktualnych 150 do 200 tys. zł wartości sprzedaży. Zgodnie z aktualnymi przepisami z podatku zwolniona jest sprzedaż dokonywana przez podatników, w przypadku których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł, przy czym wartość ta nie obejmuje kwoty podatku. Objęci zwolnieniem podatnicy są również zwolnieni z obowiązku rejestracji dla potrzeb tego podatku oraz nie muszą prowadzić pełnej ewidencji czynności, wystawiać faktur i rozliczać podatku.

Ochrona interesów podatnika: Interesu publicznego nie należy utożsamiać z interesem fiskalnym

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 7 października 2016 r. (sygn. III SA/Wa 2288/15), sąd wskazał, iż interesu publicznego nie można automatycznie utożsamiać z interesem fiskalnym. Sprawa dotyczyła przesłanki interesu publicznego przy udzielaniu ulg podatkowych. W uzasadnieniu sąd wskazał ponadto, że interes publiczny należy badać wielopłaszczyznowo, uwzględniając również okoliczności powstania danej zaległości podatkowej. Sąd zaznaczył również, że w ocenie przesłanki interesu publicznego powinien być badany także stopień zawinienia podatnika w wypełnianiu obowiązku podatkowego.

PIT: Opodatkowanie podatkiem liniowym a udostepnienie wizerunku

Zgodnie z wyrokiem WSA w Lublinie z dnia 7 października br. (sygn. I SA/Lu 707/16), sportowiec występujący w reklamie, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie udostępniania wizerunku, może rozliczyć się stawką liniową. Przychody z udziału w reklamie należy zaliczyć do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, nie prawa majątkowe. Sąd zgodził się z podatnikiem, że zapłata za usługi reklamowe stanowi przychód z działalności gospodarczej. Żeby zakwalifikować przychody do określonego źródła, należy dokonać łącznej oceny wszystkich wykonywanych czynności.

Ulgi i dotacje: Korzystne zmiany w uldze na B+R

W czasie zakończonego 27. posiedzenia Sejmu, jednogłośnie przyjęto tzw. małą ustawę o innowacyjności. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z 6 października 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Wśród najważniejszych zmian znalazło się długo oczekiwane przez przedsiębiorców zwiększenie odliczenia od 2017 roku nawet do 50 proc. Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale część zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2017 r.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Korzystne zmiany w uldze podatkowej na B+R

Pozostałe zagadnienia: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli znajdującej się w budynku

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 7 października 2016r. (sygn. akt: II FSK 2532/14) orzekł, że dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie ma znaczenia czy dana budowla znajduje się poza budynkiem. Spór dotyczył opodatkowania fundamentów pod linię produkcyjną znajdujących się wewnątrz budynku, które zdaniem podatnika nie powinny być przedmiotem opodatkowania, ponieważ opodatkowaniu podlega już powierzchnia użytkowa tego budynku. Sąd nie zgodził się z podatnikiem oraz argumentował, że w przepisach Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych brak jest wyłączenia, czy zwolnienia od podatku dla budowli umiejscowionej w budynku.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij