Foresight. Edycja 45 - wrzesień 2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Foresight. Edycja 45 - wrzesień 2016

Foresight. Edycja 45 - wrzesień 2016

Świat danych, a zarządcy infrastruktury transportowej: wyjście poza technologię w celu zwiększenia wartości długoterminowej

Kontakt

Powiązane treści

Foresight. Edycja 45 - wrzesień 2016

Większość zarządców infrastruktury zorientowała się, że źródłem zakłóceń w działaniu dotychczasowego modelu pracy jest ogrom danych. Podobnie jak w wypadku większości pozostałych branż – od dóbr konsumenckich po produkcję silników dla przemysłu ciężkiego – dostępność danych i technologii analitycznych prowadzi do zmian oczekiwań i modeli operacyjnych jednostek odpowiedzialnych za transport na całym świecie.

Za zakłóceniami wynikłymi ze zmiany w obsłudze danych stoi uporczywość zmiennego paradygmatu, przejście od pozyskiwania danych w oparciu o założenie „pull” (dosłownie: ciągnięcie, okresowy pobór danych przez operatorów) do założenia „push” (dosłownie: pchanie, ciągły przekaz danych operatorom za pośrednictwem czujników lub kolektorów danych). Ministerstwa i urzędy ds. transportu dysponują obecnie dostępem do potężnych ilości danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym, co z kolei może stać się źródłem nowych strategii i wartości dla branży transportowej.

Zarządcy infrastruktury transportowej na całym świecie stoją w obliczu bezprecedensowych wyzwań. Z jednej strony nowe „technologie transportowe” – drony, pojazdy bezzałogowe, elektroniczne systemy poboru opłat i rejestracji danych na temat podróżnych – w niespodziewany sposób zmieniają sposób użytkowania infrastruktury. Jednocześnie większość jednostek odpowiedzialnych za infrastrukturę transportową zostało poddanych potężnej presji wewnętrznej. Te najbardziej postępowe koncentrują się na integrowaniu zarządzania programami i kompleksowych działaniach na rzecz wydajności. Społeczeństwa oczekują od swoich administracji realizacji napiętych założeń budżetowych, większych osiągnięć przy ograniczonych zasobach.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij