Badanie KPMG: Key Employee Experience Challenges | KPMG | PL
close
Share with your friends

Badanie KPMG: Key Employee Experience Challenges

Badanie KPMG: Key Employee Experience Challenges

Badanie "Key Employee Experience Challenges" realizowane przez KPMG w Polsce ma na celu poznanie najczęściej stosowanych narzędzi utrzymania pracowników oraz identyfikację praktyk polskich organizacji w tym obszarze.

Powiązane treści

Badanie KPMG: Key Employee Experience Challenges

Badanie ankietowe skierowane jest do Członków Zarządów lub pracowników odpowiedzialnych za obszar zarządzania zasobami ludzkimi firm działających na terenie Polski. Badanie składa się z 9 pytań jedno- lub wielokrotnego wyboru oraz metryki respondenta.

 

PRZEJDŹ DO ANKIETY

W podziękowaniu za wypełnienie ankiety KPMG prześlemy po zakończeniu badania, bezpłatnie raport wraz z zaproszeniem na organizowaną przez KPMG konferencję „Employee Experience Challenges – Wyzwania organizacji w Polsce w latach 2016-2018”.

Za Państwa zgodą również, KPMG opracuje na podstawie wyników badania dedykowane podsumowanie porównawcze dla danego respondenta na tle podmiotów sektora oraz ogółu próby badawczej.

KPMG gwarantuje poufność przekazanych danych. Zebrane kwestionariusze pozostaną wyłącznie do wiadomości KPMG, a przekazane dane będą prezentowane w raporcie jedynie w formie zagregowanej dla wszystkich respondentów lub w segmentach branżowych.
Zachęcamy do pozostania w kontakcie z zespołem doradczym KPMG Polska poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim w ramach praktyki KPMG People & Change.

Zapraszamy do uzupełnienia ankiety! Czas trwania ankiety szacuje się na około 15 minut.

W razie pytań dotyczących badania zapraszamy do kontaktu pod adresem: P&C@kpmg.pl

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij