Zakaz handlu w niedzielę – projekt ustawy | KPMG | PL
close
Share with your friends

Zakaz handlu w niedzielę – projekt ustawy

Zakaz handlu w niedzielę – projekt ustawy

Do 31 sierpnia 2016 r. trwała zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Zgromadzono wymagane 100 tysięcy podpisów, co wobec złożenia w dniu 2 września br. projektu ustawy na ręce marszałka Sejmu oznacza, że projektem musi zająć się Sejm.

Radca prawny, of Counsel

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Ustawa reguluje zasady zakazu handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę, zasady zakazu wykonywania innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami oraz wyjątki od powyższych zakazów.

Ustawa ma mieć zastosowanie do szeroko rozumianych placówek handlowych, które stanowią wszelkie obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż, hurtowa jak i detaliczna. Są to oczywiście sklepy, ale także stoiska, stragany, domy wysyłkowe i co ciekawe sklepy internetowe.

Ustawa wprowadza ustawowy zakaz handlu w niedzielę. Zakazane jest także wykonywanie innych czynności sprzedażowych w niedziele w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu. Taki podmiotami będą np. centrum logistyczne lub magazynowe czy terminal kontenerowy. W placówkach tych zakazane będzie wykonywanie innych czynności sprzedażowych, do których należy: wykonywanie czynności logistycznych, magazynowych, przeładunkowych i dystrybucyjnych, z wyłączeniem jednak usług świadczonych na rzecz handlu artykułami niezbędnymi do zapewnienia pracy w ruchu ciągłym oraz zaspokojenia potrzeb ludności w przypadku zaopatrywania w wodę, gaz, energię elektryczną, opał i paliwo .

W odnosieniu do pracy w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę, będzie ona dozwolona z ograniczeniem czasowym do godziny 14:00.

Przepisy Ustawy obejmują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, oraz na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Ustawa ma zastosowanie także do pracowników tymczasowych oraz pracujących w formie outsourcingu pracowniczego. Ustawę stosuje się do franczyzobiorców oraz przedsiębiorców-agentów z wyłączeniem stacji paliw płynnych, oraz przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny i obnośny.

Ustawa zawiera szereg odstępstw od regulacji dotyczących zakazu handlu w niedziele oraz zakazu wykonywania innych czynności sprzedażowych w placówkach świadczących usługi na rzecz handlu. Wiele z tych odstępstw jest natury czasowej, a ustawa wprost wskazuje kolejne niedziele roku w których zakaz nie ma zastosowania (np. w ostatnią niedzielę stycznia i czerwca). Są też odstępstwa o charakterze podmiotowym ( np. przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą), oraz przedmiotowym, np. poprzez odwołanie do rodzaju prowadzonej działalności (wybrane stacje paliw płynnych i placówki handlowe piekarniczo – ciastkarskie, określonych kioskach, aptekach). Zgoda zatrudnionego nie ma znaczenia dla zakazu handlu z kilkoma wyjątkami.

Ustawa ustanawia sankcję grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch za złamanie zakazów handlu ustawy.

Autor: Michał Wołoszczuk
 

© 2018 KPMG Sp. z o.o., a Poland limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij