Unijny pakiet regulacji stymulujących rozwój e-commerce | KPMG | PL

Unijny pakiet regulacji stymulujących rozwój branży e-commerce w UE

Unijny pakiet regulacji stymulujących rozwój e-commerce

Według danych EU tylko 15 % konsumentów kupuje w Internecie towary z innego kraju niż miejsce zamieszkania, a jedynie 8 % sklepów dostarcza towary za granicę.

Radca prawny, Associate

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

W maju 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet rozwiązań legislacyjnych (rozporządzenia i dyrektywy) dot. branży e-commerce.

Pakiet ma na celu wzmocnienie rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego w ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, z którego korzyści mają być zarówno dla konsumentów jak i dla przedsiębiorców.

Celem pakietu jest umożliwienie obu stronom zakupowej ścieżki dokonywanie łatwiejszych i bezpieczniejszych zakupów / sprzedaży produktów i usług online w całej UE.

Cytat E. Bieńkowska: „Jaśniejsze przepisy, lepsze egzekwowanie prawa i przystępniejsze cenowo dostarczanie przesyłek transgranicznych ułatwią konsumentom i przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, czerpanie jak największych korzyści z jednolitego rynku unijnego i transgranicznego handlu elektronicznego.”

Głównie zagadnienia pakietu (inicjatywy legislacyjne) to:

  • zniesienie geoblockingu (przeciwdziałanie dyskryminacji konsumentów ze względu na kraj zamieszkania podczas transgranicznych zakupów on-line);
  • wprowadzenie regulacji dot. transgranicznej dostawy paczek (przystępniejsze cenowo i sprawniejszej transgraniczne dostarczanie paczek; zmiany dotkną głównie usługodawców);
  • wzmocnienie egzekwowania praw konsumentów i zapewnienie współpracy w tej dziedzinie, oraz ustanowienie wytycznych mających na celu wyjaśnienie m.in. pojęcia nieuczciwej praktyku rynkowej w świecie cyfrowym (wg. założenia organy krajowe będę mogły sprawdzać czy strony internetowe stosują geoblocking, nakazywać usuwanie stron internetowych zawierających nadużycia etc.).

Poza omawianym pakietem, KE pod koniec 2015 r. przedstawiła osobną propozycję dot. dostarczania treści cyfrowych oraz sprzedaży internetowej i innych form sprzedaży towarów na odległość.


Autor: Katarzyna Wojciechowska

Aktualności

Aktualności

W sekcji NEWS przedstawiamy najnowsze doniesienia dot. branży FMCG. Znajdziesz tu informacje o planowanych zmianach w prawie krajowym i unijnym.

Know Your Market - doradztwo prawne dla e-commerce i sklepów stacjonarnych

Know Your Market - doradztwo prawne dla e-commerce i sklepów stacjonarnych

Doradztwo prawne w zakresie handlu w Internecie oraz w obszarze stacjonarnego funkcjonowania marketów, sklepów i dyskontów.

Subskrybuj

Subskrybuj

Subskrybuj i otrzymuj powiadomienia o nowych publikacjach KPMG mailem.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij