Kolejne zmiany w kodeksie karnym skarbowym | KPMG | PL
close
Share with your friends

Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Kolejne zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Resort finansów chce zakazać korekty deklaracji nieuczciwym podatnikom, którzy w ten sposób unikają odpowiedzialności karnej skarbowej. Prace nad projektem są prowadzone w Ministerstwie Finansów.

Powiązane treści

Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Korekta deklaracji

Obecnie zgodnie z art. 16a kodeksu karnego skarbowego (dalej: „k.k.s.”) nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa lub ustawy o kontroli skarbowej, korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że zgodnie z projektem nie będzie mogła skorzystać z dobrodziejstwa wyrażonego w art. 16a k.k.s. osoba, która odmówiła wystawienia faktury, nierzetelnie prowadziła księgi, czy chociażby dokonała sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej.

Ministerstwo Finansów proponuje uchylenie art. 16a k.k.s. i pozostawienie instytucji czynnego żalu przewidzianej w art. 16 k.k.s. Tym samym podatnicy, którzy pomylą się w swoich rozliczeniach, będą nadal mogli złożyć tzw. czynny żal na podstawie art. 16 k.k.s.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów uchylenie przepisu art. 16a k.k.s. nie będzie oznaczać wprowadzenia karalności dla wszystkich podatników, którzy składają korektę deklaracji. Podatnicy, którzy z własnej inicjatywy złożą korektę deklaracji w odpowiednim czasie, czyli przed rozpoczęciem kontroli podatkowej, nie będą podlegać karalności.
 

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów przewiduje również rozszerzenie możliwości skorzystania przez podatników z instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Obecnie skorzystanie z tej instytucji nie jest możliwe np. wówczas, gdy przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności lub też zostało popełnione w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary.

Pozostałe zmiany

Ministerstwo Finansów proponuje również obniżenie o 50 procent kwot definiujących małą, dużą i wielką wartość przestępstw stypizowanych w k.k.s. W ocenie resortu finansów obecnie obowiązujące kwoty są „za wysokie i powodują, że obszar karalności poprzez kodeks karny skarbowy jest zbyt ograniczony”.

Wśród zmian przewidziano również uelastycznienie właściwości miejscowej organów postępowania przygotowawczego, tak aby mogły prowadzić postępowanie w obrębie kilku województw.

Jeżeli mają Państwo pytania w zakresie omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.
 

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij