Podatkowe podsumowanie tygodnia - 19.09 - 26.09.2016 r. | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 19.09 - 26.09.2016 r.

Podatkowe podsumowanie tygodnia - 19.09 - 26.09.2016 r.

Jest 26 września 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

VAT: 23 proc. VAT do końca 2018 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów opublikowało projekt z 22 września 2016 roku dotyczący nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje w głównej mierze wprowadzenie tzw. pakietu rozwiązań uszczelniających ten rodzaj podatku. Natomiast zgodnie z przedstawionym przez Ministerstwo uzasadnieniem do projektu, z uwagi na fakt, iż proponowane w nowelizacji rozwiązania uszczelniające przyniosą rezultaty dopiero w następnych latach, w projekcie ustawy zaproponowano utrzymanie dotychczasowej wysokości stawek tj. 23 proc. oraz 8 proc. podatku do dnia 31 grudnia 2018 r.

PIT: Skutki podatkowe w PIT związane z konkursem organizowanym przez spółkę, skierowanym do pracowników i współpracowników kontrahenta spółki

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 21 września br. (sygn. III SA/Wa 2151/15), nagrody z tytułu przedsięwzięć o charakterze konkursu, zawierające elementy motywacyjne, adresowane do określonej grupy osób - pracowników kontrahentów spółki (dystrybutorów towarów spółki), niezwiązanych stosunkiem pracy, ani żadnym stosunkiem cywilnoprawnym z samą spółką, jak i osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 10 proc. podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT. Sąd wskazał ponadto, pomimo iż są pewne przesłanki pozwalające uznać, że mieliśmy do czynienia z premią motywacyjną, to jednak zostały spełnione wszelkie warunki, które pozwalają uznać przedsięwzięcie organizowane przez spółkę za konkurs.

Cło i akcyza: Doprecyzowano przepisy w zakresie zgłoszeń celnych

W dniu 20 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych. Zmiany zawarte w nowym rozporządzeniu w wielu obszarach dotyczą wyłącznie dostosowania odesłań do nowych przepisów unijnych, które jednakże zachowały dotychczasową istotę, albo wymagały dostosowania do obecnie używanej nomenklatury, np. zamiana „obszar celny Wspólnoty” na „obszar celny Unii”. Jednakże zakres zmian przepisów unijnych spowodował, że prawie każdy z paragrafów wymagał korekty, co zdaniem Ministerstwa stanowiło uzasadnienie do wydania nowego rozporządzenia.

CIT: Wniesienie akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne

Naczelny Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 15 września 2016 r. (sygn. akt: II FSK 2203/14, II FSK 2202/14, II FSK 2204/14) orzekł, iż w przypadku objęcia certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez zamknięty fundusz inwestycyjny w zamian za wniesienie do funduszu inwestycyjnego papierów wartościowych w postaci posiadanych akcji, powstanie przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT. Sąd argumentował, że w takiej sytuacji następuje zbycie akcji lub udziału spółek kapitałowych i wówczas dochód jest rozliczany z uwzględnieniem postanowień art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT. Wyrok NSA wpisuje się w aktualną linię orzeczniczą w tym zakresie.

Pozostałe zagadnienia: Podatek od handlu niezgodny z prawem UE

W dniu 19 września br. w ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów komunikacie poinformowano, iż Komisja Europejska wydała negatywną dla Polski decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Ministerstwo Finansów spodziewało się zajęcia przez KE stanowiska w sprawie podatku już od kilku tygodni. Uwzględniony był zarówno wariant pozytywny, tj. zaprzestanie postępowania przez KE jak i negatywny. W związku z negatywną decyzją, resort finansów zawiesi pobór podatku od handlu detalicznego w obecnej formie oraz przedstawi projekt ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego według innej formuły, który będzie wprowadzony prawdopodobnie od 1 stycznia 2017 r.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij