Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.09 - 12.09.2016 | KPMG | PL
close
Share with your friends

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.09 - 12.09.2016

Podatkowe podsumowanie tygodnia 05.09 - 12.09.2016

Jest 12 września 2016 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

CIT: Uchwalenie nowelizacji w sprawie 15 proc. stawki CIT

Na posiedzeniu Sejmu z dnia 5 września 2016 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzająca 15 proc. stawkę podatku CIT dla małych firm. Zgodnie z założeniami noweli, z obniżonej stawki będą mogły korzystać przedsiębiorstwa, których roczne obroty nie przekraczają 1,2 mln euro oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą. Nowelizacja oczekuje na podpis Prezydenta oraz publikację w Dzienniku Ustaw. Nowa stawka podatku CIT zostanie wprowadzona z początkiem 2017 r.

VAT: Opinia Rzecznika Generalnego ws. obniżonej stawki VAT na e-booki

W dniu 8 września 2016 r., rzecznik generalna wydała opinię w sprawie C-390/15, zgodnie z którą wyłączenie stawki VAT obniżonej dla książek, gazet i czasopism dostarczanych elektronicznie jest zgodne z zasadą równego traktowania, o ile nie są one dostarczane na nośniku fizycznym (np. CD-ROM). Nierówne traktowanie e-booków itp. uzasadniają m.in. szczególne wymagania dot. usług elektronicznych, w przypadku których dyrektywa VAT wyłącza stosowanie stawki obniżonej. Ponadto, cyfrowe publikacje dystrybuowane wyłącznie w formie elektronicznej nie są porównywalne z publikacjami drukowanymi lub dostępnymi na trwałych nośnikach.

Ulgi i dotacje: Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego rozwijających produkty i technologie (B+R)

Od 5 października do 21 listopada br., w ramach Programu INNOMOTO przedsiębiorcy z sektora motoryzacyjnego oraz tworzone przez nich konsorcja uzyskają możliwość dofinansowania prac nad nowymi/znacznie ulepszonymi rozwiązaniami technologicznymi i produktowymi w obszarach innowacyjnych takich jak technologia produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu, pojazdów i napędów, oraz części, komponentów i systemów do zastosowania w pojazdach. Wartość kosztów kwalifikowanych składanego projektu musi wynosić od 1 do 20 mln zł, a intensywność wsparcia wynosi od 40 do 80% kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju prac i wielkości przedsiębiorstwa.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego rozwijających produkty i technologie (B+R)
 

PIT: Zniknie limit 50-proc. kosztów autorskich

Jak wynika z ogłoszonego w dniu 7 września br. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 19 sierpnia, przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - architekci, aktorzy, dziennikarze i inni twórcy od 2017 r. będą mogli odliczać od przychodu połowę jego wysokości, bez górnego ograniczenia, wynoszącego obecnie połowę górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42 tys. 764 zł rocznie. Niemniej jednak, sam limit zryczałtowanych 50-proc. kosztów jednak nie zniknie. Będzie on miał wciąż zastosowanie do wielu grup zawodowych takich jak informatycy czy prawnicy.

Ochrona interesów podatnika: Zasady sukcesji praw ochronnych wynikających z interpretacji wydanych na rzecz poprzednika prawnego

W dniu 8 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 2210/14), w którym odniósł się do kwestii ochrony prawnej wynikającej z interpretacji indywidualnych w sytuacji powstania nowego podmiotu w wyniku połączenia (w trybie opisanym w przepisach Ordynacji Podatkowej). Sąd potwierdził, że w sytuacji gdy interpretacja indywidualna była uzyskana przez podmiot podlegający łączeniu, ochrona z niej wynikająca może przysługiwać również podmiotowi powstałemu w wyniku połączenia (następcy prawnemu).

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij