Wsparcie dla konsorcjów naukowo-przemysłowych | KPMG | PL
close
Share with your friends

Wsparcie dla konsorcjów naukowo-przemysłowych rozwijających produkty i technologie (B+R)

Wsparcie dla konsorcjów naukowo-przemysłowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzących do powstania innowacyjnych rozwiązań – Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 200 mln PLN.

Powiązane treści

Wsparcie dla konsorcjów naukowo-przemysłowych rozwijających produkty i technologie (B+R)

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 3 października do 2 listopada 2016 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się mogą konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie udzielane będzie na prace nad nowymi/znacząco ulepszonymi rozwiązaniami technologicznymi i produktami, np.:

 • prace nad zastosowaniem nowych materiałów w produkcji,
 • prace mające na celu poprawę właściwości produktu,
 • usprawnienie procesu produkcji poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • prace B+R mające na celu zmniejszenie energochłonności procesu produkcji.

Zasady realizacji projektu

Pozytywna ocena projektu jest możliwa pod warunkiem, że planowane rezultaty prac badawczo-rozwojowych charakteryzować się będą nowością w skali światowej.

Dodatkowo, rezultaty projektu muszą posiadać cechy innowacji przełomowej, czyli takiej, która wywiera znaczący wpływ na rynek oraz na działalność gospodarczą podmiotów na tym rynku.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 10 mln PLN.
 

Intensywność pomocy

Maksymalna intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe wynosi odpowiednio:

 • 65 proc. i 40 proc. kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw,
 • 75 proc. i 50 proc. kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw,
 • 80 proc. i 60 proc. kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw.

W przypadku jednostki naukowej, intensywność dofinansowania może wynosić do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

   

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij