Ostatnie zmiany w prawie pracy | KPMG | PL
close
Share with your friends

Ostatnie zmiany w prawie pracy (uchwalone i obowiązujące)

Ostatnie zmiany w prawie pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy

Kontakt

Powiązane treści

1. Zmiany w delegowaniu pracowników Od kiedy – 18 czerwca 2016 r.

Od 18 czerwca br. obowiązuje nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Ustawa reguluje obowiązki dla pracodawców delegujących pracowników do Polski, ale także
w sposób pośredni reguluje sytuację pracodawców delegujących pracowników z Polski do innego państwa członkowskiego.
 

2. Minimalna stawka godzinowa dla zleceń Niektóre zmiany już od tego roku

17 sierpnia 2016 r. ogłoszono ustawę zmieniającą przepisy o minimalnym wynagrodzeniu.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę na umowę zlecenie oraz w ramach samozatrudnienia. Wyjściowa stawka godzinowa wyniesie 12 zł brutto za godzinę, a w związku z waloryzacją w styczniu 2017 r. de facto od razu będzie to ok. 13 zł brutto (kwota ta będzie waloryzowana rokrocznie). Ustawa i stawka godzinowa mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r., podczas gdy część przepisów weszła już w życie z dniem ogłoszenia i na początku września br.

3. Podpisanie umowy o pracę przed jej rozpoczęciem Od kiedy – od 1 września 2016 r.

1 września br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, nakładająca na pracodawcę obowiązek podpisania z pracownikiem umowy o pracę (bądź pisemnego potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków) przed dopuszczeniem do pracy.

Ponadto pracodawca będzie obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy (oraz młodocianego z wykazem prac lekkich).

4. Ochrona dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią Od kiedy – od 3 sierpnia 2016 r.

3 sierpnia br. weszła w życie ustawa zmieniającą Kodeks Pracy w zakresie regulującym wykonywanie prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią.

Zawężono zakres zastosowania art. 176 § 1 KP tylko do w/w grupy kobiet. Zostanie wydanie nowe rozporządzenie z wykazem takich prac (obecne z 1996 r. będzie obowiązywać do czasu uchwalenia nowych przepisów wykonawczych).

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij