Nowe rozwiązania dla sklepów internetowych | KPMG | PL
close
Share with your friends

Nowe rozwiązania dla sklepów internetowych w zakresie płatności elektronicznych

Nowe rozwiązania dla sklepów internetowych

Zakończenie konsultacji w sprawie projektu regulacyjnych standardów technicznych do drugiej dyrektywy o usługach płatniczych

Radca prawny, Associate

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Już tylko do 12 października 2016 br., za pośrednictwem strony Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego można zgłaszać opinie i uwagi do opublikowanego w sierpniu projektu regulacyjnych standardów technicznych (tzw. RTS – Regulatory Technical Standards) do drugiej dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (tzw. PSD2 – Second Payment Services Directive).

Powyższa dyrektywa, uchwalona przez Parlament Europejski przede wszystkim w celu rozwijania innowacyjności i konkurencyjności handlu w modelu e-commerce będzie miała szczególne znaczenie dla operatorów sklepów internetowych oraz ich klientów, jako podmiotów w najszerszym zakresie korzystających z usług i rozwiązań opartych na płatnościach elektronicznych.

Parlament Europejski nie zdecydował się na narzucenie szczegółowych wymagań technicznych związanych z bezpieczeństwem i uwierzytelnianiem transakcji wprost w uchwalonej dyrektywie, delegując wypracowanie stosownych standardów w tym względzie przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego - podmiot mający w szczególnej uwadze znaczenie bezpieczeństwa transakcji oraz pewności obrotu dla prawidłowego funkcjonowania wspólnego rynku usług płatniczych w ramach Unii Europejskiej.

Tym samym, pomimo wejścia PSD2 w życie z początkiem stycznia 2016, węzłowe dla dyrektywy kwestie, związane między innymi z wprowadzonym obowiązkiem tzw. silnego uwierzytelnienia klienta oraz regulujące zupełnie nowe kategorie usług płatniczych (w szczególności – usługa inicjowania płatności) wciąż wymagają uregulowania pod kątem szczegółowych wymogów technicznych, które stawiane będą podmiotom świadczącym usługi płatnicze.

Praktyczne konsekwencje konsultowanych rozwiązań technicznych dotyczą przede wszystkim firm z branży finansowej (np. banki), ale w jednakowym stopniu dotkną też operatorów sklepów internetowych i ich klientów, stąd prowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego finalny etap procedury konsultacji jest ostatnim dogodnym momentem na zabranie głosu w tej sprawie także przez podmioty z branży e-commerce.

Przed upływem terminu na zgłaszanie opinii do opublikowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego projektu RTS nastąpi planowane na 23 września 2016 r. wysłuchanie publiczne w sprawie zgłaszanych uwag, po czym na styczeń 2017 r. planowane jest przyjęcie regulacyjnych standardów technicznych.

Na marginesie wskazać należy, że wdrożenie PSD2 do przepisów krajowych ma nastąpić do 13 stycznia 2018 r.

Autor: Krzysztof Kubik

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij