Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego | KPMG | PL
close
Share with your friends

Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego rozwijających produkty i technologie (B+R)

Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego – Program INNOMOTO w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 250 mln PLN.

dyrektor, doradztwo podatkowe, szef zespołu ulg i dotacji

KPMG in Poland

Kontakt

Powiązane treści

Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego rozwijających produkty i technologie (B+R)

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 5 października do 21 listopada 2016 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorstwa oraz konsorcja składające się z przedsiębiorstw.

Przedmiot dofinansowania

Wsparcie w ramach Programu udzielane będzie na prace nad nowymi/znacząco ulepszonymi rozwiązaniami technologicznymi i produktami w następujących obszarach badawczych:

 • innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu,
 • innowacyjne pojazdy i napędy,
 • innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.
   

Zasady realizacji projektu

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu musi wynosić od 1 do 20 mln PLN.

Intensywność pomocy

Maksymalna intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i prace rozwojowe wynosi odpowiednio:

 • 65 proc. i 40 proc. kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw,
 • 75 proc. i 50 proc. kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw,
 • 80 proc. i 60 proc. kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.
   

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij