Aktualności | KPMG | PL

Aktualności

Aktualności

W sekcji NEWS przedstawiamy najnowsze doniesienia dot. branży FMCG. Znajdziesz tu informacje o planowanych zmianach w prawie krajowym i unijnym.

Przygotuj swój sklep na nadchodzące zmiany. Nowości w prawie.

Decyzje Izb Handlowych

Decyzje Izb Handlowych

Zapoznaj się z najnowszymi decyzjami Inspekcji Handlowych w sprawie jakości i zafałszowania artykułów rolno-spożywczych nakładających kary pieniężne.

Decyzje Prezesa UOKiK

Decyzje Prezesa UOKiK

Doniesienia o najnowszych Decyzjach Prezesa UOKiK w zakresie porozumień ograniczających konkurencje, nadużywania pozycji dominującej, etc.