Know Your Market - doradztwo prawne dla handlu | KPMG | PL

Know Your Market - doradztwo prawne dla e-commerce i sklepów stacjonarnych

Know Your Market - doradztwo prawne dla handlu

Doradztwo prawne w zakresie handlu w Internecie oraz w obszarze stacjonarnego funkcjonowania marketów, sklepów i dyskontów.

Doradztwo prawne dla super i hiper marketów, dyskontów oraz sklepów.

Know Your Market

Obserwując nieustający rozwój i potencjał branży FMCG, w tym w szczególności rosnącą popularność handlu detalicznego w Internecie, postanowiliśmy stworzyć stronę skierowaną do super i hiper marketów, dyskontów, a także innych sklepów, na której prezentować będziemy informacje prawne i najnowsze doniesienia branżowe, w zakresie handlu w Internecie jak i w obszarze stacjonarnego funkcjonowania marketów lub sklepów, w tym w szczególności:

  • informacje prawne w obszarze e-commerce (Twój sklep w Internecie),
  • informacje na temat planowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie krajowym i unijnym,
  • doniesienia o najnowszych decyzjach Izb Handlowych oraz decyzjach prezesa UOKiK,
  • informacje prawne przydatne w stosunkach handlowych (umowy z dostawcami, prawo antymonopolowe, niedozwolone klauzule umowne, organizowanie loterii, etc.),
  • informacje dot. prawa pracy i BHP.

Bądź z nami w kontakcie

Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce

Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce

Analiza rynku detalicznego, którego wartość szacuje się na 192 mld zł rocznie. Raport odpowiada na kluczowe dla pytanie - jakie priorytety na najbliższe lata przyjmą sieci, żeby odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez coraz bardziej nasycony i konkurencyjny rynek.