Reaction Magazine: wydanie 20 | KPMG | PL

Reaction Magazine: wydanie 20

Reaction Magazine: wydanie 20

Ostatnie miesiące w światowej gospodarce z pewnością były bardzo burzliwe, co zostało zwieńczone wygraną zwolenników Brexitu w niedawnym referendum w Wielkiej Brytanii i miało znaczący wpływ na światowe rynki akcji i walut. Długoterminowe efekty tej decyzji nie są jeszcze jasne, natomiast krótkoterminowe skutki to wzrost zmienności i niepewności na rynkach, co zapewne będzie negatywnie oddziaływać na poziom zaufania wśród przedsiębiorców, a więc także i na inwestycje.

Kontakt

partner, audyt, szef zespołu doradztwa dla branży chemicznej

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Reaction Magazine: wydanie 20

Temat Brexitu zostanie szerzej zaprezentowany w kolejnych edycjach Reaction Magazine, natomiast to wydanie koncentruje się na kluczowych trendach rynku higieny i pielęgnacji ciała – jednym z najistotniejszych rynków końcowych przemysłu chemicznego. W publikacji przeanalizowano w jaki sposób globalizacja i zmieniające się gusta dotyczące produktów higieny kreują ogromne możliwości dla firm chemicznych. Autorzy publikacji zbadali również w jaki sposób firmy chemiczne wykorzystują najnowsze narzędzia do analizy danych do zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Zapytanie ofertowe (RFP)

 

Prześlij